Kui ressursside säästlik kasutamine on sulle oluline ning ühtlasi tahad ehitada üles edukat ettevõtet, siis kutsub Teaduspark Tehnopol sind võistlema 30 000 euro nimel.

Eestlased peavad üheks suurimaks väärtuseks meie loodust ja keskkonda ning püütakse isegi maheriigi tiitlit, kuid Eesti rohetehnoloogia sektor on vaatamata rohelisele kuvandile alles lapsekingades. Euroopa Liidu ökoinnovatsiooni uuringus paigutub Eesti 28 Euroopa Liidu riigi hulgas tagasihoidlikule 19. kohale. Millised siis on need rohetehnoloogia tulevikutrendid, mis vajavad ettevõtlike eestlaste innovaatilisi äriideid ja nutikaid lahendusi?

1. Energia

Energiasektor on lai valdkond, milles tegutsevad enamik Eesti rohetehnoloogia ettevõtted. Ometi domineerib üks konkreetne ja mitte üldsegi „roheline“ energiaallikas – põlevkivi. Teadagi, tekib põlevkivi põlemisel õhku suurel hulgal kasvuhoonegaase ning see teeb meist suured atmosfäärisaastajad. Olukorda leevendavad nutikad lahendused, mis võimaldavad põlevkivist saadud elektriga varustada päikesepaneele ja tuulegeneraatoreid. Siiski on meil jätkuvalt suur vajadus taastuvenergia tootmise ja jaotamisega tegelevate innovaatiliste tehnoloogiate järele.

2. Hooned

Aastast 2020 saab Eestis ehitada vaid A-energiaklassiga ehk liginullenergiahooneid. Keskkonnale väga soodne muutus, kuid kas ka meie rahakotile? Meil on ilmselge vajadus uute ning samas soodsate energiasäästlike hoonete, ehitusmaterjalide, küttesüsteemide, valguslahenduste jms järele.

3. Jäätmed

Olukorras, kus tarbimine kasvab iga päevaga, on selge vajadus uute tehnoloogiate järele, mis aitaks kaasa jäätmete käitlemisele, materjalide ringlusele ning taaskasutusele. Eestis tekib 85% jäätmetest tööstuses ning sellest tervelt 79% põlevkivitööstuses. Põlevkivijäätmekoguste vähendamine on Eestile üks suuremaid ülesandeid ning vaja on uusi nutikaid lahendusi põlevkivijäätmete taaskasutuse suurendamiseks.

4. Transport

Transport mõjutab otseselt nii keskkonda kui Eesti majandust. Transpordisektori süsinikuheide moodustab globaalsest koguheitest ligi 20% ning Eesti majanduskasvu alustalaks loetakse just eksporti ja toodete transporti. Asukohast tingituna on Eestis meretranspordil oluline roll. Tegemist on küll võrreldes teistega kütusesäästlikuma transpordiliigiga, kuid samas tekitab meretransport väga palju kasvuhoonegaase ja nende heitkogus kasvab kiiresti. Nutikate rohetehnoloogiate abil on võimalik suurendada transpordisüsteemide jätkusuutlikkust ning vähendada heitkoguseid.

5. Materjalid

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonda mõjutab oluliselt tarbijate teadlikkus ja turunõudlus keskkonnasäästlike materjalide vastu. Materjalitööstus vajab aina enam innovaatilisi loodussõbralikke lahendusi, kuidas toota efektiivselt, jäädes samal ajal tarbija jaoks soodsaks.

Teaduspark Tehnopol kutsub Eesti rohetehnoloogia iduettevõtteid 19. aprillini registreeruma rahvusvahelisele EIT Innoenergy konkursile PowerUp! Võimalus on võita kuni 45 000 euro väärtuses auhindu või kaasata 150 000 eurone finantsinvesteering.

Tehnopol arendab Eesti rohetehnoloogia valdkonda alates aastast 2010, koostöös PAKRI Teadus-ja Tööstuspargiga.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik