Postimees kirjutas eile mitmetest rikkumistest, mis on seoses Aidu tuulepargi ehitusega Ida-Virumaal Aidus aset leidnud. Seejuures oli mainitud ka ühte tuulikuplatsi, mille põhjal on kaitseministeerium tõestanud, et ladustamise asemel toimub seal ehitustegevus.

Aidu tuulepargil on alates mullu kevadest peal tuulikute ehitamise keeld, kuna Ida-Viru maavanem vaidlustas kohtus arendajatele antud ehitusloa tuulepargi ehituseks. Ettevõtjatest vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv park on terve viimase aasta palju meedia tähelepanu saanud, kuna aktiivne arendustegevus pargis ja selle ümber on jätkunud.

Kuigi Sõnajalad on avalikkuses kinnitanud, et nad ei ole viimane aasta aega Aidu tuulepargis tuulikuid ehitanud, on kaitseministeeriumi asekantsler Meeli Oidsalu teisel seisukohal. «Me oleme nüüd kahel korral ka kohtu arvates piisavalt tõendanud, et nad on seal ehitanud. Ja ka kolmanda trahvi osas on esitatud taotlus,» lausus ta.

Postimehe käsutuses on esimest trahvi puudutav videomaterjal, millega ministeerium üritab kohtus tõendada, et hoolimata ehituskeelust leidis 30 tuulikust koosnevast pargis elektrituuliku nr 27 asukohas mullu suve lõpus aset võimalik ehitustegevus.

Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on nemad esitanud antud kohtuvaidluse käigus korduvalt kohtule ehituseksperdi arvamuse, mille kohaselt toimub Aidu tuulepargi territooriumil killustiku ladustamine tavapärasel meetodil, mida näiteks kasutatakse ka Eesti Energia kaevandustes, kus keegi vastavat tegevust tema sõnul ehitamiseks ei pea.

Kaitseministeeriumile õigust andva kohtuotsuse taandab ta aga väidetavalt arendajate suhtes vaenliku Jõhvi kohtuniku Karin Jõksi arvele. «Asjas on kaks jõustunud määrust – eelmisel suvel, kui kohtunik Jõks puhkas, tegi halduskohus kaitseministeeriumi vastavale taotlusele keelduva määruse, mis on jõustunud,» kirjeldas Sõnajalg.

Seejärel tegi tema sõnul ministeerium täpselt sama taotluse uuesti – kuigi tavapäraselt ei saa taotluse rahuldamata jätmise korral seda uuesti esitada –, ja selle kohtunik Jõks ka sügisel rahuldas.

«Ringkonnakohus lükkas küll kohtunik Jõksi põhjendused ümber, kuid jättis määruse muutmata, tuues põhjendused, mille kohta ei antud menetlusosalistele võimalust seisukohta avaldada ning vastavas osas määruskaebust riigikohus menetlusse ei võtnud,» rääkis ettevõtja. Siinkohal viitab ta riigisaladuseks kuulutatud tõenditele.

Sõnajala sõnul on nad ka kolmanda trahvimistaotluse puhul esitanud ehituseksperdi arvamuse, kus on veel täiendavalt selgitatud, et killustiku kasutamiseks antud objektil ehitamiseks on vajalikud täiendavad tegevused. Selles osas pole kohus veel otsust langetanud.

«Seega on kõik kohtud kinnitanud, et ladustamine on lubatav, kuid kohtud ei ole selgitanud, et kus on kohtute jaoks ladustamise ja ehitamise piir,» lausus Sõnajalg. Ta märkis, et Aidu Tuulepark OÜ lähtub siinkohal ehituseksperdi seisukohtadest. Ettevõtja kinnitusel peavad nad tuulikute ehituskeelust kinni.

«Me oleme öelnud, et me ei ehita tuulikuid Aidu alale – ja seda me ei tee,» lausus ta. Nii on ettevõtjad tuulikute kinnistutel alates nende püstitamise suhtes ajutise keelu kohaldamisest tegelenud üksnes ladustamisega – killustiku, tornisektsioonide ja labade ladustamine ning seda toetava infrastruktuuri, teede ja elektriliinide väljaehitamisega.

Meelis Oidsalu sõnul käituks riik täpselt samamoodi, kui mõni muu ettevõte hakkaks ilma lubadeta Ida-Virumaale midagi ehitama. «Aidu protsessis on püütud taandada vaidlus sellele, et tegemist on tuuletehnoloogia ja riigikaitse vahelise olemusliku konfliktiga, aga see pole tõene,» lausus kaitseministeeriumi asekantsler.

Vaata videot siit

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

august 18th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht