uulepargi ehitamine. Pilt on illustratiivne.Foto: Priit Simson

Energeetikaministeerium tegi ettepaneku ehitada Vene Föderatsioonis 5,5 miljardi euro eest vaid 5 GW rohelist energiat tootvaid seadmeid, mis on Kommersantiandmetel vaid pool investorite ootustest.

Samal ajal tegi ministeerium ettepaneku rohelise energia toetussüsteemi radikaalselt mitte muuta: ametnikud usuvad, et aastaks 2036 on taastuvenergia tootmine Venemaal võimalik ilma riigi poolt makstavate toetusteta. Investorid seevastu usuvad, et nii väikesed toetussummad muudavad Venemaa energeetikasektori CO2 tootmise liidriks.

Energeetikaministeerium tegi15. augustil asepeaminister Dmitri Kozakile saadetud kirjas ettepaneku kehtestada aastail 2025–2035 toetatavate taastuvenergia investeeringute ülempiir 400 miljardit rubla, ehk ligi 5,5 miljardit eurot. Neist vahenditest saab tuuleelektrijaamade ehituse toetamiseks eraldada 240,5 miljardit rubla ehk ligi 3,3 miljardit eurot. Päikeseelektrijaamade ehitamiseks soovitatakse kulutada 129,5 miljardit rubla ehk ligi 1,8 miljardit eurot ning väikeste hüdroelektrijaamade jaoks võib kulutada 30 miljardit rubla ehk 0,4 miljardit eurot, teatas ministeerium.

Alates 2013. aastast on rohelise energia tootmist ergutatud läbi hulgimüügituru tarnelepingute, makstes tarbijatelt laekunud maksete arvelt kinni taastuvenergia suuremad kulud. Energiaturu regulaatorid ja taastuvenergia investorid on juba üle aasta arutanud, kas roheenergia vajab täiendavat tuge. Regulaatorid pidasid projekte energiaturu jaoks liiga kalliks ja kutsusid üles vähendama mahtu või loobuma sellest täielikult. Tootjad nõudsid seevastu täiendavalt veel 10 GW võimsuste kasutuselevõttu.

Kuid ministeerium leidis, et piisab, kui ehitada ainult 5 GW rohelist võimsust – 3 455 GW tuuleparke ja 1,498 GW päikeseelektrijaamasid. Uues investeerimistsüklis soovib energeetikaministeerium jätta tootluse 12% tasemele.

Nagu energeetikaministeerium väidab, suudab energiaturg ilma täiendavate toetusteta edukalt tegutseda alates aastast 2036.

Päikeseenergiaettevõtete liit usub, et energiaministeeriumi ettepanek ei vasta tööstuse arengutasemele. Päikesemoodulite tootmine jõudis 600 MW-ni ja tuuleenergia puhul ei ületa see 300 MW. “Päikeseelektrijaama ehituse maksumus on tuulepargist 20% madalam ning päikeseenergia tööstuses olevad tooted on enamikul maailmaturgudel konkurentsivõimelised,” teatas liit.

Seega ei tohiks päikeseenergiajaamade kasutuselevõtu maht olla väiksem kui 3,7 GW.

Taastuvenergia Arendamise Assotsiatsiooni väitel on Venemaal roheline energia juba odavam kui uute traditsiooniliste elektrijaamade ehitamine. “Kui piirame rohelise energia arendamist 5 GW-ni, siis saab 2035. aastaks Venemaa energia süsinikuintensiivsuse liider, kui taastuvenergia osakaal energiabilansis on alla 1,5%,” teatas assotsatsioon.

Energia tarbijate kogukond seevastu avaldab arvamust, et taastuvenergia toetamine läbi hulgimüügituru meetmete tuleks täielikult välistada, piirdudes tarbija vabatahtliku nõudlusega.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik