Aburi tuulikVäike-Maarja vallavalitsus väljastas eelmisel nädalal nädalal osaühingule Green Electric Aburi tuuliku kasutusloa ning pikaajaliseks elektritootmiseksenam takistusi pole.

Kuigi 105 meetri kõrgune ja 1,8 MW võimsusega tuulik ühendati üldisesse elektrivõrku juba veebruari alguses, oli Väike-Maarja valla tingimus, et pärast tuuliku käivitamist ja enne kasutusloa väljastamist teeb litsentsitud ettevõte mürataseme mõõtmise.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et müra mõõdeti tuuliku suhtes kolmes suunas ja eri kaugusel. “Kõik oli korras. Kuigi tuulik asub hajaasustusalal, ei ületanud mõõdetud detsibellid isegi tiheasustusalale kehtestatud norme,” sõnas Kesküla

Allikas: Virumaa Teataja

Foto: Aburi tuulik Vestas V80.