Kunda tuulikud. FOTO: Vladislav Musakko

Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtidega kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergia projektijuht Kristo Kaasik rääkis, et eelmise aasta lõpul otsustas valitsus investeerida uude radarisse ja seeläbi vabaneb 2024. aastal umbes pool nii Lääne- kui ka Ida-Virumaast ehitiste kõrguspiirangust, mis oli siiani suureks takistuseks elektrituulikute ehitamisel.

Kaasiku sõnul on riigi soov, et omavalitsused määratleksid oma planeeringutes potentsiaalsed alad, kuhu oleks võimalik tuuleparke rajada. Ministeeriumil on valminud ka esialgsed kaardid sellest, kuhu oleks võimalik tuuleparke rajada, kuid Kaasiku sõnul tuleks neisse kaartidesse suhtuda väga suure ettevaatusega.

Kõige rohkem on võimalusi tuuleparkide loomiseks Vinni vallas. Viru-Nigula ja Haljala vallas on palju looduskaitselisi piiranguid, Rakvere vallas aga võimalusi tuuleparkide loomiseks praktiliselt polegi. Ülejäänud Lääne-Virumaa valdasid uue radari ehitamisega seonduv kõrguspiirangu kadumine eriti ei puuduta.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev nentis, et suure osa Rakvere, Viru-Nigula ja ka Haljala vallast moodustavad maardlate alad, mis on kaitstud maapõueseadusega ning kuhu tuulikuid ehitada ei saa. “Nii põlevkivi-, fosforiidi- kui ka lubjakivimaardlad,” loetles Vassiljev.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik