ASi Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg on veendunud, et salastatud dokumendist võib selguda, et Tootsi tuulepargiga kordub sama asi, mis Eesti Energia tuulepargiga Aulepas. | FOTO: Mihkel Maripuu

Tuuleparkide arendaja Raisner AS on vaidlustanud kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele tingimustel, mis võimaldaksid kinnistu omandada ainult Eesti Energial.

Valitsus on jätkamas plaani anda Tootsi kinnistu üle just Eesti Energiale. 8. novembriks väljakuulutatud enampakkumine on näilik ja selle tulemused ette teada, leiab tuuleettevõtja, kelle hinnangul saab enampakkumise võitja olla vaid Eesti Energia, kes seda on ka avalikult välja öelnud.

«Tootsi tuulepargi kinnistu pandi enampakkumisele põhimõttel, kus ostja peab ise välja selgitama kõik  müügiobjekti olulised asjaolud  napi 2,5 nädala jooksul. Arvestades, et tuulepargi kinnistu alghind on 12,3 miljonit eurot, siis ei ole reaalselt sellist investeerimisotsust ilma täielikku informatsiooni omamata võimalik teha,» rääkis Raisneri nõukogu liige Raigo Sõlg

Ta leiab, et seejuures on riskid, mida omandaja peab arvestama, tekkinud Eesti Energia ja erinevate taseme ametiasutuste kooskõlastatud tegevusest. «Tavalise ettevõtja jaoks näib ametiasutuste tegutsemise kiirus ja omavaheline tegevuse koordineeritus haruldane ja usukumatu,» sõnas Sõlg.

Ta põhjendas, et alustuseks anti Eesti Energiale kaitseministeeriumi kooskõlastust eeldanud ehitusluba napilt kahe nädala jooksul. «Teiste ehituslubade väljaandmisest Eesti Energiale ehitusloa väljaandmise põhjendusel keelduti, hoolimata sellest, et vähemalt üks taotlus oli sisse antud varem.» Sõle sõnul võttis seejärel Eesti Energia kinnistu oma kasutusse, millele keskkonnaministeerium ja  RMK jätsid riigivara valitsejana lihtsalt reageerimata.

Samuti anti aasta lõpus Eesti Energiale üle elektrivõrguga tasuta liitumise õigus, kuid teistel arendajatel tekiks hüpoteetiline võimalus võrguga liitumiseks ca 1 miljoni euro eest. «Viimased toimingud leidsid aset ajal, kui konkurendid olid vaidlustanud kohtus valitsuse 9.12.2016 otsuse kinnistu mitterahalise sissemakseta üleandmise kohta Eesti Energia aktsiakapitali,» rääkis Sõlg.

Arendaja leiab, et ausaks enampakkumiseks peab  kõikidele osalejatele olema tagatud võimalikult ühesugune stardipositsioon. Lisaks sellele, et valitsus jättis enne enampakkumist kõrvaldamata tingimused, mis annavad Eesti Energiale eelisseisundi, ei ole RMK avaldanud ettevõtja sõnul sõlmitava müügilepingu tingimusi.

«See aga võimaldab RMK-l takistada ebasoovitavatel isikutel kinnistut omandamast, kui võitja ei nõustuks kõikide tingimustega, mis müügilepingus esitatakse,» ütles Sõlg. Huvitav fakt on tema sõnul ka see, et möödunud aasta detsembris, kui valitsus kavatses kinnistu Eesti Energia omandisse anda mitterahalise sissemaksena, arvestas valitsus kinnistu hinnaks 4,1 miljonit eurot. Täna on tellitud uus hindamisakt, mis hindab kinnistut 10,2 miljonile eurole.

Raisner AS, kellega seotud kahe suure tuulepargi arendus (Varja ja Päite-Vaivina) on väidetavatel julgeolekukaalutlustel kaitseministeeriumi poolt blokeeritud, kavatseb kohtu kaudu siiski kinnistu ebaõiglastel tingimustel väljakuulutatud enampakkumise peatada.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

november 2nd, 2017|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht