väike tuulikElektrituruseaduse muudatusega tahetakse lõpetada väikesete elektritootjate toetamine (kuni 100kW), mis muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult ebamõistlikuks. Eesti Taastuvenergia Koda ja Taastuvenergia klubi teevad ettepaneku jätkata senise toetusskeemiga (53,7 eur/MWh) taastuvenergia tootjatele kuni 100 kW. Väikesemahulise elektrienergia tootmise toetamine ei ole riigile kulukas, kuid aitab seadmete tasuvusaegu vähendada ning seega muuta taastuvenergia seadmete soetamist atraktiivsemaks.