Vendade Sõnajalgadega seotud MTÜ Tuuletehnoloogia Liit soovib, et riik leiaks kompromissi Ida-Virumaale uute tuuleparkide püstitamiseks; vastasel juhul soovib liit tuuleparkide kavandamisel juba tehtud investeeringute ja mõistlikus ulatuses saamata jääva tulu kompenseerimist esialgse arvutusega 1,16 miljardit eurot.

Liit on saatnud valitsusele ettepaneku otsida kaitseministeeriumi ja tuuleenergeetika arendajate vahel mõistlike kompromisslahendusi leidmaks leevendusmeetmeid tuulenergeetika ja kaitsevõime kooseksisteerimiseks Ida-Virumaa piirkonnas või võtta vastu strateegiline otsus antud regioonis võrdse kohtlemise printsiibil kogu tuuleenergeetika tegevuse peatamiseks.

«Üleriigilises planeeringus on märgitud, et suuremate maismaatuulikuparkide rajamiseks on eriti palju võimalusi Ida-Virumaa vanadel kaevandusaladel, kus on rahuldav tuulepotentsiaal ning vähem sotsiaalseid vastuolusid ja looduskaitsepiiranguid. Eeltoodule vaatamata on kaitseministeeriumi vastuseisu tõttu muutunud võimatuks tuuleparkide arendus Ida-Virumaal,» kirjutas liidu juhatuse esimees Andres Sõnajalg valitsusele.

«Kaitseministeerium on tuulikute püstitamise takistamist põhjendanud väidetega, et tuulikud omavad negatiivset mõju Kellavere radarile ning raadiosidesüsteemidele. Puudub vaidlus, et samasugust mõju omavad ka juba püstitatud tuulepargid. Samuti esines vastav mõju kaitseministeeriumi poolt erinevaid tuuleparke kajastavate kooskõlastuste andmisel,» märkis Sõnajalg.

Kaitseministeerium on liidu andmeil peatanud 75-megavatise Päite-Vaivina Tuulepargi, 48-megavatise Purtse I Tuulepargi, kokku 150-megavatise Purtse II Tuulepargi ja Varja Tuulepargi ning 255-megavatise Vaivara Tuulepargi arendused. Samas on Ida-Virumaale juba püstitatud või püstitamisel 194 megavati ulatuses tuuleparke.

Olukorras, kus ühelt poolt on varasemalt aktsepteeritud tuuleparkide rajamist ning teisalt takistatakse tuuleparkide arendamist, ei ole tuuleenergeetika arendajatel Sõnajala sõnul oma majandustegevust võimalik planeerida, investeeringute teostamist kavandada ning juba kavandatud investeeringute otsuseid ellu viia. «Vastavas olukorras on vajalik, et riik võtaks vastu selge seisukoha lähtuvalt võrdse kohtlemise põhimõttest ning tegelikest faktilistest asjaoludest,» sõnas ta.

Juhul kui riigi otsus on, et Ida-Virumaal riigikaitselisel argumendil tuuleparkide arendus edaspidi ei ole lubatud, on riik Sõnajala sõnul kohustatud kompenseerima juba tehtud investeeringud ja mõistlikus ulatuses saamata jäänud tulu. Esialgne ligikaudne prognoos võimalikest kahjudest on liidu hinnangul kokku 1,16 miljardit eurot.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

juuni 26th, 2017|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht