Saaremaa_Eleon_2014-885.jpg18.novembril 2014 kohtusid Tuuletehnoloogia Liidu juhatuse liikmed Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna ekspertidega, kes osalevad Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030+ väljatöötamisel. Üheskoos tõdeti, et ENMAK2030+ rohelise energia osa vajab edasiarendamist võtmaks senisest paremini arvesse uudsete tuuletehnoloogiate poolt pakutavaid võmalusi taastuvelektri tootmiseks ja omahinna tarbija jaoks konkurentsivõimelisemaks muutmiseks.

Tuuletehnoloogia Liidu esindajad andsid ülevaate elektrituulikute tootmiseset kui kasvavast rasketööstusharust Eestis, sektori positiivsest mõjust majandusele ning töökohtade loomisele.

Tuuletehnoloogia Liidu juhatusest oli kohal Hans Teiv, Andres Sõnajalg ja Tõnis Haavel.