el_regionaalarengu_fond_vertikaalne

Tuuletehnoloogia klastri eesmärk on Eestis tuulikute tootmise kui tööstusharu väljaarendamine ja rahvusvahelistel turgudel läbimurdmine. Tuuletehnoloogia klastrisse kuuluvad:

Tuulikutootjad

Eleon AS

Multi-megavatt tuulikute arendus ja tootmine. Tuulikute võimsused 3 MW ja enam. 

Global4Wind OÜ

50 kW väiketuulikute arendus ja tootmine.

Tuge Energia OÜ

10 kW ja 20 kW väiketuulikute tootmine.

 

Tuuliku komponentide tootjad ja tuulikute paigaldajad

ABB AS

Keskpinge-, madalpinge- ja automaatikatoodete tootmine, automaatika- ja elektrifitseerimise projektide
teostamine tööstuses, elektrijaamades ja infrastruktuuris. Elektrijaotuskilpide, generaatorite, mootorite ja

muude komponentide tootmine, komplektalajaamade, sagedusmuundurite ja muude taastuvenergia

seadmete tootmine. Tööstusettevõtete tootmisseadmete hooldus ja remont.

Bakeri OÜ

Väiketuulikute terviklahenduste pakkumine: seadmete tarne, installatsioon, Elektri- ja IT süsteemide
rajamine, jne.

Draka Keila Cables AS

Kaablite tootmine.

E-Profiil AS

On- ja offshore sektorile suurte metallkonstruktsioonide ja seadmete tootmine, tuulikutele
metallkonstruktsioonide ja -korpuste tootmine.

Eleon Towers OÜ

Tuulikute tornide ja vundamendidetailide tootmine, tuulikute ülesseadmise teenused.

Estanc AS

Erinevate protsessiseadmete tootmine: surveseadmed, mahutid, soojusseadmed, pesurid, torustikud,
korstnad, jne.

Harju Elekter Elektrotehnika AS

Kesk- ja madalpinge jaotus- ning automaatikaseadmete, energiasalvestus- ja võrguseadmete tootmine.

Marsalis Metall OÜ

Offshore sektorile suurte metallkonstruktsioonide ja seadmete tootmine, tuulikutele
metallkonstruktsioonide ning -korpuste tootmine.

 

Kõrgkoolid, inseneribürood, nõustamisettevõtted

Tallinna Tehnikakõrgkool

Insenertehnilised õppekavad, tööjõu koolitamine tuuleenergeetika sektorile.

Estwind Engineering OÜ

Tuulikute insenertehniliste R&D teenuste pakkumine, projekteerimis- konstrueerimisteenused.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on taastuvenergeetika, hoonete energiatõhususe, tark energiavõrgu (smartgrid) ja energia salvestamise kompetentsi, teadus-arendus (R&D), tootmise ja testkeskus, kus ettevõtted ja
teadusasutused saavad koos töötades luua parima sünergia greentech sektoris.

Tehver & Partnerid OÜ

Juriidilised konsultatsioonid, advokaadibüroo teenused.

 

Tuuletehnoloogia klastrit kaasrahastavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Rahandusministeerium Regionaalarengu Fondi kaudu klastrite programmist.  Projekti kogumaksumus on 1 121 010 eurot millest 50% moodustab klastrite programmi toetus. 

Tuuletehnoloogia klaster on oma praeguses koosseisus moodustatud 2016. aasta juunis Tuuletehnoloogia Liit MTÜ juriidilise üksuse juurde. Klaster on mõeldud toimima sektori ettevõtete vaheliste koostööprojektide ja uute algatuste inkubaatorina, kus teostatakse partneritevahelisi arendustöid, tootearendust. Samas arendatakse ka kogu sektorit ühiselt ning metoodiliselt. Klastri tegevussuunad on:

  • ühisturundus ja Eesti tuuletehnooloogia sektori maine tõstmine rahvusvaheliselt; 

  • koostöö ja ühine tarnevõrgustik; 

  • innovatsioon ja kompetentside arendamine; 

  • poliitikate kujundamises osalemine.

Tuuletehnoloogia klastri eripäraks on muuhulgas asjaolu, et klastri liikmed koonduvad tihedalt Eestis välja arendatud tuulikumudelite ja detailide tootmise tarneahelasüsteemi. Tuuletehnoloogia klaster on vertikaalselt integreeritud klaster ehk tarneahela tüüpi klaster. Klaster loob eelduseid Eesti päritolu tuulikumudelite ja nende komponentide võimalikult suures mahus Eesti ettevõtete poolseks tootmiseks. Samas annavad Eesti tuulikutootjatele komponentide tarnimisest omandatavad referentsid tuuliku komponentide tootjatele võimaluse tarnida oma tooteid ka teiste riikide tuulikutootjatele. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2020 toodetakse Eesti päritolu tuulikumudelite juures tuulikute detailidest 70% Eesti ettevõtete poolt, mis eeldab, et ühtsesse
tarneahelasse on koondunud ca 35 Eesti ettevõtet.