Aidu TuuleparkIda-Virumaal tuuleparke rajavad ettevõtted oleksid valmis lisaradari soetama, et kaitseministeerium annaks neile loa kõrgemate tuulikute paigaldamiseks.

Tuulikupargi arendajad on seisukohal, et Ida-Viru maakonnaplaneeringus peaks tuleviku tarbeks olema lisaradari asukoht. Lisaradar aitaks lahendada probleemi, kus kaitseministeerium annab kooskõlastuse vaid madalamat sorti tuulikute jaoks. “Aga mida kõrgem tuulik, seda rohkem on seal tuult ja seda mõistlikum seda tuulikut püstitada on,” kinnitas Andres Sõnajalg, kellega seotud ettevõtted plaanivad tuulepargid rajada nii Aidusse kui Sirgalasse.

 

Toetada ei saa

Kui praegu saavad kooskõlastused 150meetrised või isegi madalamad tuulikud, siis tegelikult peaksid need olema vähemalt sadakond meetrit kõrgemad. “Taani on teinud uuringuid, miks on tuuleenergia tootmine seal nii kallis, ja põhjus on just tuuliku kõrguses. Seal on piirang 250 meetri peal just lennuliiklust arvestades,” ütles Sõnajalg.

Selleks, et võimaldada kõrgemaid tuulikuid, peaks Eesti parandama oma radarisüsteemi. Kuna aga Eesti kaitsevõimekuse seisukohalt on radareid piisavalt, siis pelgalt tuuleenergia tootmise arendamise tarbeks lisaradari paigaldamist ei peeta mõistlikuks.

Arendajad on valmis riigile tuuliku osas rahaliselt appi tulema, kuid seda segab jälle seadusandlus. “Praeguse Pariisi kliimakokkuleppe valguses on selge, et põlevkivitööstusele tuleb leida alternatiive, ja selleks on just tuuleenergia,” ütles Sõnajalg, et riiklikul tasandil tuleks leida lahendus, et uusi arendusi ei takistataks.

“Oleme tuulikuparkide arendamisse juba miljoneid investeerinud ja oleme valmis vajaduse korral ka radarisse investeerima, kui riik selleks võimalust ei näe,” lisas tuulikupargi arendaja.

Maakonnaplaneeringusse oleks võimaliku radari asukoha määramine oluline selleks, et hiljem ei poetaks selle taha, et planeering seda ette ei näe ja tuleb oodata uut planeeringut.

 

Huvid põrkuvad ka mujal

Tuulikupargi ja kaitseministeeriumi huvid põrkuvad Sirgalas mitte ainult kõrguste, vaid ka maade osas. Kaitseministeerium tahab laiendada Sirgala harjutusväljakut, samal ajal on juba ehitusluba antud tuulepargi ehitamiseks.

Maakonnaplaneering nihutab tuulikupargi arendusala nii, et sama suur ala, mis harjutusväljaku alla läheks, tuleks tuulikupargile juurde, kuid see vaidlus on kohtus ja ootab lahendit sealt.

“Oleme valmis kompromissi sõlmima siis, kui saame kaitseministeeriumiga mõistlikule kokkuleppele,” ütles Sõnajalg.

Allikas: Põhjarannik

Foto: Aidu Tuulepark