Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus otsustas oma tänase otsusega, et tuuleettevõtjate vaidluses Tootsi tuulepargi enampakkumise tingimuste üle jääb edaspidi välja Eesti Energia, kes on samuti huvitatud tuulepargi omandamisest ja oli seni vaidlusse kaasatud kolmanda osapoolena.

Ringkonnakohus otsustas täna rahuldada nelja tuuleettevõtte – vendadele Sõnajalgadele kuuluvate Eleon ASi ja ASi Eesti Elekter, tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõtte ASi Raisner, Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia tütarettevõtte Tootsi Tuulepark OÜ kaebused.

Sellega jääb edasisest vaidlusest RMK läbiviidava Tootsi tuulepargi enampakkumise tingimuste üle kõrvale riigi omanduses olev  ja energiaturul monopoolset seisundit omav Eesti Energia AS.

Ühtlasi otsustas kohus jätta rahuldamata Eesti Energia taotluse tema menetlusse kaasamiseks kolmanda isikuna. Kohtu hinnangul ei saa tuleneda vajadust kaasata Eesti Energia asja menetlusse põhiõigusest menetlusele ja korraldusele.

«Kuigi Eesti Energia AS on selgelt avaldanud soovi osaleda RMK poolt välja kuulutatud enampakkumisel, tasudes enampakkumise osalustasu, ei ole kohtu hinnangul tekkinud sellest Eesti Energia AS-le õigust nõuda enampakkumise läbiviimist just välja kuulutatud tingimustel ja võimalikult kiiresti,» seisab kohtu otsuses.

Ka ütleb kohus oma põhjendustest, et lisaks on Eesti Energia AS riigi äriühing, mille kõik aktsiad kuuluvad riigile.

«Riigikohus on selgitanud, et isegi kui põhiseaduse paragrahvis 31 sätestatud ettevõtlusvabaduse isikuline kaitseala laieneks riigi äriühingule, tuleks tulenevalt põhiseaduse paragrahvi 9 lõike 2st seda õigust nendele laiendada oluliselt piiratumalt kui erakapitali osalusega äriühingutele.»

Kohus märkis, et riigi äriühinguid asutatakse avalike huvide, mitte nende endi ärihuvide teenimiseks, mistõttu ei vaja riigi äriühing kaitset riigi igasuguse tegevuse eest, mis võib tema ettevõtlust ebasoodsalt mõjutada.

«Kokkuvõtlikult, Eesti Energia AS-l on küll ilmselge huvi enampakkumisel osaleda ja omandada Tootsi kinnistu võimalikult kiiresti, kuid asjas tehtava otsusega ei otsustataks vahetult tema õiguste ja kohustuste üle,» jõudis kohus veendumusele.

Ringkonnakohus lisas, et menetlusse täiendava menetlusosalise kaasamine pelgalt tema huvi tõttu esitada vastuväiteid, mida saavad esitada ka vastustaja ning kaasatud haldusorgan, pole menetluslikult otstarbekas ega halduskohtumenetluse seadustiku järgi ka lubatud.

«Eesti Energia AS-l on äratuntav huvi, et kohus ei rahuldaks kaebuseid ning jätkaks enampakkumisega juba välja kuulutatud tingimustel, kuid Eesti Energia AS-l puudub seadusega kaitstav õigus sellistel tingimustel enampakkumisega jätkamiseks,» märkis kohus lõpetuseks.

Tänast ringkonnakohtu otsust on võimalik 15 päeva jooksul riigikohtus vaidlustada.

 

INFOKAST: Kuidas on Tootsi tuulepargi lugu hargnenud?

2011 Eesti Energia hakkas tegema esimesi ettevalmistusi Tootsi Suursoosse tuulepargi rajamiseks.

5. juuli 2016 Vändra vallavolikogu kehtestas Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi esimese etapi teemaplaneeringu.

23. september 2016 Eesti Energia kuulutas tuulepargi ehituseks Tootsi Suursoosse välja riigihanke.

18. november 2016 Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et Enefit Taastuvenergia börsile viimisel mängib olulist rolli ka Tootsi tuulepargi rajamine.

6. detsember 2016 Tuuletehnoloogia liit taunis avalikult valitsuse plaani anda Tootsi Suursoo Eesti Energiale, viidates ebaõiglasele konkurentsieelisele.

8. detsember 2016 Valitsus otsustas Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks eraldada Tootsi tuulepargi kinnistu 4,1 miljonit euro eest riigiettevõttele.

21. detsember 2016 Tallinna halduskohus peatas valitsuse 8. detsembril langetatud otsuse.

18. jaanuar 2017 Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul annab Tootsi tuulepark tarbijatele sama raha eest poole rohkem taastuvenergiat aastas.

19. jaanuar 2017 Tallinna halduskohus peatas pikemaks ajaks valitsuse korralduse ellu viimise.

16. veebruar 2017 Ilmnes, et 4,1 miljonit Tootsi Suursoo hinnaks määranud kinnisvaraekspertiisi tellijaks oli kinnistu saaja ehk Eesti Energia ise.

27. veebruar 2017 Eesti Energia juht Hando Sutter tunnistas, et ilma Tootsi tuulepargita oleks Enefit Taastuvenergia IPO palju lahjem.

20. märts 2017 Avalikul kohtuistungil ilmnes, et Eesti Energia oli lisaks Tootsi maa-ala maksumuse ekspertiisile ka audiitorhinnangu tellija.

27. aprill 2017 Valitsus otsustas tühistada Tootsi tuulepargi ala eraldamise Eesti Energiale ja kuulutada sellele välja enampakkumise.

28. aprill 2017 Eesti Energia juht Hando Sutter ütles ettevõtte pressikonverentsil, et kui Tootsi tuuleparki ei tule, ei lähe ka Enefit Taastuvenergia börsile.

11. mai 2017 Selgus, et Tootsi tuulepargi enampakkumise viib läbi RMK, kes vaidlustalust maad haldab.

26. mai 2017 Tootsi enampakkumise väljakuulutamine venib, kuna RMK otsib parimat võimalust selle läbiviimiseks, et pärast ei oleks otsust võimalik vaidlustada.

21. juuni 2017 Ilmnes, et Enefit Taastuvenergia börsile viimine võib Eesti Energiale sisse tuua kuni 500 miljonit eurot.

16. oktoober 2017 RMK otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

3. november 2017 Eesti Energiat toetava avaldusega astus üles Eesti Elektritööstuse Liit.

5. november 2017 Tallinna halduskohus peatas 8. novembril toimuma pidanud enampakkumise.

8. november 2017 Eesti Energiat toetava avaldusega astus üles ka Eesti Looduskaitse Selts.

21. november 2017 Eesti Energia koos RMKga tegid ringkonnakohtule avalduse enampakkumise peatamise tühistamiseks.

30. november 2017 Tallinna ringkonnakohus otsustas jätta rahuldamata RMK ja Eesti Energia kaebused Tootsi tuulepargi enampakkumise peatamise tühistamiseks. See tähendab, et kinnistu müük on kohtuvaidluse lõpuni peatatud.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

jaanuar 24th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht