Tootsi suursoo, kuhu soovitakse rajada tuuleparki. FOTO: Mailiis Ollino

Kolm tuuleenergiafirmat pöördusid riigikohtu poole seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) otsusega võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel.

Tuuleenergiafirmad Eleon, Raisner ja Eesti Elekter esitasid kassatsioonkaebused Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohus jättis jõusse RMK otsuse müüa Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel.

“Ootame riigikohtu otsust, kas kaebused võetakse menetlusse või mitte,” ütles RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro.

RMK-l on esialgse õiguskaitse korras endiselt keelatud nõukogu otsust täita ja Tootsi kinnistut müüa.

Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud vaidlustatud suulise enampakkumise menetlus läbipaistmatu ja selles ei koheldud võimalikke pakkujaid ebavõrdselt. Kõigil on võimalik enampakkumisel osaleda ja parim pakkumine teha, seisis otsuses.

Kaebuse esitanud Andres ja Oleg Sõnajala firma Eesti Elekter ning Harry Raudvere ettevõte Raisner on varem meedias viidanud, et nende hinnangul toimub Tootsi enampakkumine Eesti Energia taastuvenergiafirma Enefit Greeni huvides. Enefit soovib kinnistule rajada tuulepargi.

RMK nõukogu otsustas 2017. aasta oktoobris võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, sest kinnistu pole riigimetsa majandamiseks vajalik.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ja see koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ja kaks tuulemõõdutornidele.

Allikas: Pärnu Postimees

Foto: Avalik