Tuuletehnoloogia Liitu kuuluvad eraettevõtted ähvardavad riigi vastu kohtusse minna, kuna peavad valitsuse otsust anda Eesti Energiale Tootsi tuulepargi kinnistu keelatud riigiabiks, mis moonutab tugevalt vaba turu konkurentsi.

«Tegemist on kiirustatud otsusega, millel puudub sõltumatu mõjude analüüs ja mis moonutab turul ausat konkurentsi,» teatas liit. Lisaks eksitab see liidu sõnul avalikkust, kuna tegelikult pannakse Tootsi tuulepargi maa tasuta võõrandamisega paika Eesti Energia investeering suurusega veerand miljardit eurot.

«Eraettevõtted peavad arendustegevusteks maa omandama läbi konkursi, mis on aja- ja rahamahukam kui tänane valituse otsus anda maa hoonestusõigus konkursiväliselt. Sisuliselt aitab valituse otsus kaasa tuuleenergia turu monopoliseerimisele ja seab erakapitalil põhinevad ettevõtted ebaausatesse konkurentsitingimustesse,» teatas liit.

Liit juhib tähelepanu riigivaraseadusele, mis sätestab, et tehes riigivaraga mis tahes toiminguid või tehinguid, peab riigivara valitseja juhinduma põhimõttest suurendada kasu ja vältida kahju, mis riik võib neist toimingutest või tehingutest saada. «Rahandusministeeriumil on tegemata sõltumatu analüüs, mis hindaks otsuse mõjusid ja majandusliku kasu,» lisas liit.

Lisaks heidab tuulefirmade liit ette seda, et Eesti Energia on koostanud tuulikute tarnimiseks hanke, mis välistab kodumaised tehnoloogia pakkujad. Seetõttu pole kohalikel tootjatel võimalik püstitada vajalikus mahus referentsparke, et alustada tehnoloogia eksportimist. See tähendab, et Eestisse jäävad loomata nii töökohad kui majandustegevusest tulenev tulu, vaid need tekivad sinna, kust tuulikud karbitootena ostetakse.»

AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

«Seega mõjutab iga täiendav tuulepark oluliselt tuuleenergeetika toetuste mahu jaotuste erinevate tootjate vahel. Eriti olukorras, kus riik on takistatud Ida-Virumaal tuuleparkide rajamist.»

Tuuletehnoloogia liit on pöördunud Tootsi tuulepargi maarde eraldamise küsimuses ka konkurentsiameti poole.

Valitsus otustas neljapäevasel istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva hinnanguliselt 4,1 miljonit maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise; kinnistule kavandab ettevõte Tootsi tuulepargi rajamist.

Suursoo kinnistu eraldamine avati aruteluks, sest valitsuse liikmetel tekkis küsimus, kas sellise eraldamise puhul võiks olla tegemist lubamatu riigiabiga, kuid arutelude käigus sai kõigile selgeks, et seda ei ole, ütles valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi BNS-ile.

Kinnistule plaanib Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

detsember 8th, 2016|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht