Aidu tuulepargi omanikel õnnestus Eesti võimude algatatud viibimiskeeld kohtu kaudu tühistada. Sputnik Eesti eksklusiivmaterjal käsitleb tuuleenergeetika arendamise üksikasju Ida-Virumaal.

TALLINN, 25. juuli — Sputnik, Svetlana Burceva. Tartu halduskohus võttis 23. juulil 2019 menetlusse Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaniku Eleon Green OÜ kaebuse ehitusobjektil viibimise keelu vastu. Samal päeval otsustaski kohus esialgse õiguskaitse raames kõnealuse keelu tühistada.

Seda sündmust Sputnik Eestile kommenteerides märkis Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg, et tänu Tartu halduskohtu otsusele on tema ettevõte saanud jälle juurdepääsu oma tuulepargile Aidus.

Андрес Сынаялг

Tuuleenergeetika ettevõtja Andres Sõnajalg

Vaatamata sellele, et ehituskeeld ei võimalda ettevõttel esialgu ehitustöid jätkata, ei laiene see ohutusmeetmete rakendamisele, mida tuleb järgida, märkis Sõnajalg.

Keda segavad Aidu tuulikud

Esimese, ajutise tuulepargi ehitusplatsil viibimiskeelu kehtestas Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti taotlusel tänavu 19. aprillil. Juba 26. aprillil järgnes PPA Ida prefektuuri korraldusel kehtestatud tähtajatu keeld.

Andres Sõnajalg ütles, et vaatamata sellele, et viibimiskeeld jõustus juba kevadel, ei pöördunud ettevõte kohe kohtusse, vaid esitas avalduse PPA-le. Kuid juba suvel saabus PPA-st eitav vastus, mistõttu Eleon Greeni juhatus otsustaski esitada kaebuse kohtule.

Kaebuses juhtis Eleon Green kohtu tähelepanu sellele, et PPA ei nimetanud oma korralduses ühtegi keelu põhjust, vaid viitas ainult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Kaitseministeeriumi taotlusele keelu kehtestamiseks.

Andres Sõnajala arvates Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet “ületas tugevasti oma volitusi ja seadis kahtluse alla kohaliku omavalitsuse ainuvolitused”, kes oli omal ajal väljastanud Eleon Greenile tähtajatu ehitusloa. Eleon Green OÜ-s ollakse veendunud ka selles, et Kaitseministeerium on algusest peale olnud täiesti teadlik ehituse käigust ja ettevõtte paigaldatavate tuulikute tehnilistest andmetest.

“Me võitleme edasi oma õiguste eest,” kinnitas Andres Sõnajalg Sputnik Eestile.

Aga karavan läheb edasi

Sputnik Eesti on varem kirjutanud pärast Narva elektrijaamade peatamist tekkinud sotsiaalprobleemist Ida-Virumaal ja sellest, et Narva Energia Ametiühing, Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ja Eleon Green OÜ on leppinud kokku koostöös tuuleenergia tootmise korraldamisel Kirde-Eestis, mis tagab energeetikutele töökohad ja piirkonnale tegeliku tootmise arengu.

Vaatamata probleemidele, millega Eleon Green on seni kokku puutunud, ei kavatse ärimehed oma plaanidest loobuda.

“Eelmisel nädalal pöördusime vabariigi valitsuse poole. Kirjutasime oma pöördumises, kuidas saab Ida-Virumaa kriisi pehmendada soodustades seal tuuleenergeetika ja sellega seotud tööstusharude arengut. Loodame, et valitsus vaatab meie ettepanekud tõsiselt läbi ja toetab tootmise alustamist Ida-Virumaal juba sügisel,” rääkis Sputnik Eestile Andres Sõnajalg.

Tema sõnul tuleb pööre energeetikas teha kiiresti — ainult siis saab Ida-Virumaal ära hoida sotsiaalse katastroofi ja ohu piirkonna rahvuslikule julgeolekule.

Ärisaladust pole tühistatud

Sputnik Eesti küsis Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudilt, kui tõhus on tuuleenergia kasutamine ja kas tuuleenergeetika arendamine päästab Ida-Virumaa.

Instituudi vanemteadur, geoloogia- ja mineraloogiakandidaat Alla Šogenova seletas, et Oleg ja Andres Sõnajala pakutavate tuulikute kasutamiseks on vaja täiendavat energiaallikat või energiasalvestit.

On selgunud, et Eleon Green tegeleb juba ka selle küsimusega. “Energia salvestamise tehnoloogiad kuuluvad Eleoni kui tuuleenergeetika regionaalse innovatsiooniliidri tulevaste prioriteetide hulka ja me arendame neid,” ütles Andres Sõnajalg. Üksikasjadest keeldus ta siiski rääkimast — ettevõtte täpseid plaane selles valdkonnas on veel vara avalikustada.

Установка ветрогенератора в Айду

Tuulikute ehitus Aidu tuulepargis 

2008. aastal asutatud Eleon Green OÜ on juba mitu aastat arendanud Aidu tuuleparki. Ettevõttes ollakse veendunud, et Kaitseministeerium on täiesti teadlik ehituse käigust ja paigaldatavate tuulikute tehnilistest andmetest.

Vahejuhtum riigiametitega toimus, nagu märgitakse Eleon Greenis, tuulikute kõrguse mõõtmistulemuste moonutamise ja neile kahjulike keskkonnamõjude omistamise tõttu. Kaitseministeerium on veendunud, et tuuleturbiinid ületavad lubatud piirkõrguse, heidavad pikki varje ja segavad valesihtmärke luues radari tööd.

Eesti suudaks vähendada CO2-heidet 40 protsenti enam >>

Tuulepargi arendus katkestati 2017. aasta kevadel. Kui kohalik omavalitsus kinnitas Eleon Greenile, et väljastatud ehituslubade kehtivusaeg ei ole lõppenud ja ehitustegevus on lubatud, otsustas ettevõte edasi ehitada kaht poolikut tuulikut Aidu 4 ja Aidu 5, mis valmisid ilma igasuguste pretensioonideta ja mille osad on toodetud mõni aasta tagasi Eleoni tehases.

Allikas: sputnik-news.ee

Foto: Avalik