TTJA peadirektor Kaur KajakFoto: Ilmar Saabas

Täna kirjutas Postimees tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) peadirektori Kaur Kajaki survestamisest EKRE ministrite poolt. Kajak nõustus, et pöördus pärast kohtumist prokuratuuri, kuid survestamist ei kinnitanud ega lükanud ümber.

Kaur Kajak rääkis, et 17. septembri koosoleku ajendiks, kus kohtus endise väliskaubandus- ja IT-ministri Kert Kingo, rahandusministri Martin Helme ja tema nõunikuga, oli Oleg ning Andres Sõnajalale kuuluv Aidu tuulepark. “Värskelt oli lõppenud ligi kaks aastat kestnud kohtuprotsess, kus justiitsministeeriumi püüdis kohtus apelleerida, et maavanem ei ole hilinenud Aidu tuulepargi ehituslubasid vaidlustades. Sellest kohtuprotsessist lähtuvalt oli Aidu tuulepargi arendajatele seatud ehituskeeld, mis pärast kohtuotsust maha võeti,” selgitas Kajak.

“Sõltumata sellest kohtuprotsessist on TTJA tänavu kevadest läbi viinud oma järelevalvemenetlust Aidu tuulepargis ja tuvastanud mitmeid rikkumisi, mistõttu andis TTJA 10. septembril välja uue ettekirjutuse, mille sisuks oli ehituskeelu taaskehtestamine Aidu tuulikute 4 ja 5 ehitistele,” lisas Kajak.

17. septembri kohtumisel selgitas TTJA ministrile ehituskeelu jätkamise vajadust.

Kajak ei kinnitanud ega lükanud ümber Kingo ja Helme survestamist Aidu tuulepargi osas. Küll aga märkis ta, et koosolekul osalejad ei esitanud TTJAle korraldust menetluse lõpetamiseks. “TTJA on sõltumatu järelevalve asutus ja me lähtume oma tegevuses ainult ja ainult seadustest. On arusaadav, et erinevatel osapooltel on erinevad seisukohad,” sõnas Kajak.

Märguanne prokuratuurile

Siiski andis ta kohtumisest teada Taavi Aasale, MKM-i asekantslerile Ando Leppimanile kui ka riigisekretärile. Majandus- ja taristuminister Aas märkis Delfile, et tal pole midagi selle vastu, et rahandusminister Helme teemaga tegeleb, kuid kindlasti ei tohi sekkuda sõltumatu ameti tegevusse.

Kajak selgitas, et kuna ehitusvaldkond kuulub Taavi Aasa pädevuse alla, on sellises olukorras oluline olla avatud ja hoida ministrit toimuvaga kursis. “Selliste avaliku huviga teemade puhul on ministri ja kantsleri kaasamine iseenesest mõistetav,” lausus Kajak. Riigisekretär võttis temaga Kajakiga info saamiseks ühendust.

Peale selle pöördus Kajak pärast koosolekut prokuratuuri. “Ametlikku pöördumist kuriteo või selle kahtluse kohta ma prokuratuurile esitanud ei ole. Kuivõrd tegemist on väga suure avaliku huviga teemaga, mis puudutab ka riigikaitset ja riigisaladuse hoidmist, siis pidasin vajalikuks õiguskaitse organit informeerida, kuna nemad omavad suurt pilti,” selgitas ta.

TTJA peadirektor rõhutas, et järelevalveasutusena ei saa nad silma seaduse rikkumist tunnistades kinni pigistada. Peale selle on TTJA tuvastanud, et kaks Aidu tuulikut ei vasta ehituslubadele ning planeeringutele, nende all olevad killustikukuhjad on ehitusloata ning projektidokumentatsioonita ning ohutust tõendava dokumentatsioonita. “Tuulikute projektdokumentatsioon on vastuoluline, tuulikute enda ohutus on tõendamata ning ehitusprotsessil tervikuna puudub pädev omanikujärelevalve,” loetles Kajak ette veel probleeme Aidu tuulikutega.

“Täna on avalikult välja öeldud, et riigikaitse eelhoiatussüsteemi täiendatakse ning ostetakse üks lisaradar, mis annab tulevikus võimaluse püstitada Aidu tuuleparki kõrgemaid tuulikuid kui täna lubatud. Küll aga ei võta lisaradari paigaldamine ära kohustust tõendada tuulikute ohutus ning seadustada nende ehitustegevus,” lisas Kajak.

Delfi palus kommentaari ka rahandusministrilt Martin Helmelt, mida Helme ega tema nõunik siiski ei edastanud.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik