Sõnajalgadele kuulub Eleoni-nimeline tuuletehnoloogia ettevõte, mille tuulikud nad on püstitanud ka Aidu tuuleparki.Foto: Andres Putting

Täna käisid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) kolm ametnikku tutvumas Sõnajalgade tuulikutehnoloogia Eleoni tuulikuga Saaremaal Salmes. Külaskäigu eesmärk oli leida parim viis, kuidas vältida kahe Aidu tuulepargis püsti pandud tuuliku kahjustusi eesolevate sügistormide korral.

„Jah, täna külastavad TTJA ametnikud Salme tuulikut. Seda põhjusel, kuna meil on arendajaga olnud juttu, kuidas lahendada pooleli olevate tuulikute kahjustuste vältimise küsimus sügistormide käes,” kinnitas ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik täna keskpäeval.

Ta põhjendas käiku sellega, et senini TTJA poolt välja pakutud lahendustega poolikutele tuulikutele ei ole arendaja nõus olnud. Ameti senine soovitus on olnud labade demonteerimine ja ladustamine. „Seetõttu tutvustab arendaja omal initsiatiivil Salme tuuliku näitel töötava tuuliku pööramise tehnoloogilist lahendust,” rääkis Tamtik.

Sõnajalgade Eleoni tehnoloogial põhinevat tuulikut Salme külas Saaremaal külastasid 3 TTJA ametnikku, sealhulgas 2 inseneri. Kaitseministeeriumi esindajad antud külastusel ei osalenud.

„Varasemalt ei ole seda tehtud, kuna arendaja pole varasemalt tõstatanud küsimust, et neil oleks vaja just seda lahendust kasutada, mida nad nüüd on välja pakkunud. Muud ohutust tagavad tööd, mis on olnud põhjendatud, on arendajal lubatud Aidu tuulikutel juba varasemalt ära teha,” lausus Tamtik.

TTJA otsustas kaitseministeeriumi pöördumise järel peatada 12. aprilli ettekirjutusega kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, mis oli alguse saanud 27. märtsil. Asutus põhjendas sammu võimaliku julgeolekuohu ja ebaseaduslike ehituslubadega.

Kuna arendajad jätkasid töid ka pärast seda, kehtestas TTJA 19. aprillist politsei kaasabiga tuulepargis viibimise keelu, mis kestis esialgu 26. aprillini südaööni, kuid seda on nii kaitseministeeriumi kui TTJA palvel pikendatud veel nii kauaks, kuniks “oht objektil on kõrvaldatud”.

Kuivõrd 10. septembril tegi riigikohus otsuse, mis tunnistas Aidu tuulepargi ehitusload pärast 2,5-aastast kohtuvaidlust kehtivaks, pidi selle otsusega lõppema ka TTJA ettekirjutuse kehtivus. Küll aga otsustas amet seda samal päeval muuta ning siduda kahe vaidlusaluse tuuliku juhtum lahti kogu tuulepargi kohtuasjast.

Sellele, kas ametil oli õigus seda teha, peaks peagi hinnangu andma Tallinna halduskohus, mille kaudu on arendajad seni nõudnud TTJA ettekirjutuse mittekehtivaks tunnistamist.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik