OOTEL: Aidu tuulepargi neljas (vasakul) ja viies tuulik paiknevad Kellavere radari suunas samal joonel ehk vendade Sõnajalgade sõnul poleks teisegi tiiviku püstitamine kuidagi radari tööd seganud. Foto: Õhtulehe arhiiv

Eesti riigi ja Aidu tuuleparki rajavate vendade Sõnajalgade vahel peaks käima nürimast nürim vaidlus, kus arutatakse kilonjuutonite ning tiivikusünkroonsuse üle. Riiklike institutsioonide initsiatiivil on vägikaikaveost saanud meediatsirkus, kus eelis on aga endistel meelelahutusärimeestel Sõnajalgadel.

Aidu tuulepargis toimuvat sobib igati saagaks nimetada. Oleg ja Andres Sõnajalg soovisid sinna püstitada 30 tuulikut, riik andis loa, võttis selle väidetavatele rikkumistele viidates ära, aga vennaksed said poolteist tuulikut ikkagi püsti. Seejärel kehtestati Sõnajalgadele pargis viibimise keeld. Ning see oli kõigest avamäng.

Täistuurid võttis etendus sisse vahetult pärast jaanipäeva, kui tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kutsus ootamatult ja lühikese etteteatamisega kokku pressikonverentsi, et tõestada numbriliselt, kuidas Sõnajalad on seadusi rikkunud. Ärimehed said üritusest teada ajakirjanikelt, tõttasid kohale ja lubasid anda igale ameti poolt esitatud punktile ammendava vastuse.

Esmalt vastati kaks päeva hiljem omapoolse pressikonverentsiga, kus tähistati ringkonnakohtus saadud võitu, mis Sõnajalgade ehitusload ennistas. Rakendunud see veel pole – riigikohus teeb lähinädalatel otsuse, kas riigi edasikaebamine menetlusse võtta. Kui otsus jõustub, asuvad Sõnajalad enda sõnul kohe ehitama järgmist 28 tuulikut.

Sõnajalad tunnistasid viga

Vaidlus juba püstitatud kahe tuuliku saatuse osas aga jätkub – teisipäeval kukkus tähtaeg, mil Sõnajalad pidid esitama vastused TTJA kaebustele ning nagu ses saagas juba harjumuspäraseks saanud, tehti seda avalikult. Ajakirjanikele tutvustati üle 30 lehekülje paksust dokumenti, mis koos lisadega ametile teele  pandi.

Värske pressikonverents oli ses osas märkimisväärne, et esimest korda kogu pika protsessi juures tunnistasid Sõnajalad, et nad on millegi osas eksinud. Kui esialgu kattis tervet tuuleparki üks ehitusprojekt, siis hiljem tuli see lüüa 33 osaks – üks iga toona kavandatud tuuliku kohta. Lõika-kleebi meetodil sai tekst kõikjal identne, sealjuures oli kirjas ka plaan, et tuulikud rajatakse olemasolevale maapinnale. Et Aidu karjääris on aga kõrguste vahe kohati üle 20 meetri, siis näiteks numbrit neli kandvale tuulikule – mast sai püsti, tiivikut külge monteerida ei jõutud – tuli alla panna paras vundamendipadi, et see oleks tööle asudes samal kõrgusel teiste tuulikutega ja häiriks võimalikult vähe 40 kilomeetri kaugusel paikneva Kellavere õhuseireradari tööd. TTJA on aga kasutanud just seda näitena, kuidas Sõnajalad on esitatud projekti piiridest väljunud.

Faktiliselt on tõesti tegu rikkumisega. Moraalselt aga… „Ükskõik milline amet – olgu see politsei- ja piirivalveamet, lennuamet, tehnilise järelevalve amet – nad on loodud mitte selleks, et otsida vigu, vaid et vältida ohtusid. Nad on ennekõike loodud isikute kasuks, mitte kahjuks. Nad on loodud mitte vigade otsimiseks vaid vigade vältimiseks,“ rõhutas Oleg Sõnajalg ajakirjanikele. Viienda tuuliku jätmine maapinna kõrgusele ehk teistest madalamale oleks meeste sõnul tähendanud, et tiivikute vari radaris kasvanuks veerandi võrra. See pole ju kellegi huvides. Olgu mainitud, et tuulikud on tõesti kokku 11 meetrit kõrgemad, kui esialgu planeeriti, sest kasutusele on võetud uuem tehnoloogia. Aga Sõnajalgade sõnul ei tule seda riiklike ametitega kooskõlastada, sest kõrgusepiirang oli seatud üksnesvanema põlvkonna tuulikutele. Lisaks paiknevat Kellavere radar niikuinii

Pandivere kõrgustikul ehk tuulikutest kõrgemal.

Süüdistavad ametit pahatahtlikuses Sõnajalad mõistavad, et TTJA peab hindama ehituse ohutust, kuid nende väitel puudub ametil – ja tegelikult üldse Eestis – selleks kompetents. Nemad on omalt poolt lasknud välismaa ekspertidel teha kõik vajalikud ekspertiisid, kuid see dokument läks TTJA poole teele ohtrate mustade juttidega: Sõnajalgade sõnul on tegu ärisaladusega ja nad ei ole nõus nende numbrite avaldamisega enne, kui TTJA ei sõlmi konfidentsiaalsuskokkulepet. Alternatiivina olid nad nõus kutsuma enda kontorisse nii ametnikud kui ka ehitajate palgatud eksperdid, kes siis numbreid selgitavad, aga siiski ei oleks tohtinud andmed „ekslema minna“ ehk peaks olema välistatud nende jõudmine konkurentide kätte.

Lahenduste otsimise asemel on TTJA käitunud Sõnajalgade hinnangul halvas usus ja ebapädevalt. Näiteks toodi, et ametnike hinnangul pole tuulepargi killustikupadjad piisavalt tugevad, et tuulikuid toestada. Sõnajalgade sõnul on tegu aga jabura hinnanguga, sest mõõdeti killustikku, mis on kohale toodud pärast ehitustegevuse peatamist ehk muidugi pole nad saanud seda nõuetekohaselt tihendada.

Samamoodi peavad vennad jaburaks, et TTJA on lasknud ekspertidel mõõta juba püsti oleva viienda tuuliku labasid – seda 250 ja 500 meetri kauguselt –, samal ajal kui neljanda tuuliku identne tiivik lebab samba otsa kergitamist oodates maapinnal ja sellelt oleks saanud mõõdud võtta millimeetritäpsusega. Kraana tellimine maksab ulmesumma

Igatahes on Sõnajalad tuulepargi malelaual nüüd oma käigu teinud. Järgmine
samm peaks olema riigiametnike teha. Eeldatavasti toimub see taas telekaamerate ees välklampide sähvides, sest kogu kemplusest on saanud meediatsirkus.

„Vastab tõele,“ sõnas Andres Sõnajalg, kuid veeretas vastutuse palgani eest enda ja venna õlult minema. „Avangu tegi TTJA ise, kui selle asemel, et oma kahtlused ja süüdistused meile esitada, et me saaksime neile vastata, tegid nad kõigepealt pressikonverentsi, kus proovisid meid avalikult risti lüüa. Me istusime seal saalis, sõna küll meile ei antud ja nad olid väga üllatunud, et seal olime, aga siis me teatasime ajakirjanikele, et vastame neile avalikult ja täna me seda ka tegime. Show must go on! [ingl. k – sõu peab jätkuma]”

Sõnajalad ei avalikustanud, millise kahjunõude nad pikaleveninud vaidluse tõttu riigile esitavad, kuid tõid näiteks, et ainuüksi tiiviku paika panemiseks spetsiaalse kraana tellimine maksab minimaalselt 300 000 eurot. Sõnajalad olevat omaltpoolt pakkunud, et nad väldivad kasvõi seda kulu, püstitavad ka teise tiiviku ja keeravad mõlemal labad kattuvaks, et need radari tööd minimaalselt segaks. Ent sellekski neile luba ei antud.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik