Suurettevõtja Oleg Ossinovski |

Oleg Ossinovski osalusega Skinest Energia AS juhatuse liikme Jaak Tuksami sõnul peaks Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise tühistama, sest praegustel tingimustel enampakkumisele teisi osalejaid tõenäoliselt ei tule.

«Seda enam, et selgus seonduva riigiabiloa osas on Euroopa Komisjonis saabumas lähiajal ning mõistlik oleks asja vaadata riiabiloa sisust lähtuvalt,» ütles Tuksam BNS-ile.

Tema sõnul on arusaamatu, kuidas on kujunenud välja kinnistu alghind 12,3 miljonit eurot, kui aasta tagasi oli maa õiglaseks väärtuseks hinnatud 4,1 miljonit euort, mille alusel riik vahetusvõlakirjade vastu maa Eesti Energiale eraldas.

Võitma peaks hoopis kõige väiksem pakkumine

«Seejuures ei ole aasta jooksul ilmnenud ühtegi asjaolu, mis maa väärtust sellisel määral suurendaks. Kui Eesti Energia enampakkumise näiteks alghinnaga võidab, teenib riik müügist 12,3 miljonit ja olukord oleks justkui õiglaselt lahendatud, kuid tähelepanuta jääb asjaolu, et järgneva 12 aasta jooksul maksab riik maksumaksja rahast selle summa pea kümnekordselt tagasi,» rääkis Tuksam.

Tema sõnul peaks praegu kehtivate riigiabi suuniste järgi kõik uued tootmisseadmed osalema vähempakkumisel taastuvenergia toetustele, kus võidab kõige odavam pakkumine.

«Antud juhul on aga läbi erinevate skeemide üritatud teha kõik selleks, et Eesti Energia kvalifitseeruks antud projektiga nii-öelda olemasolevaks tootjaks ja saaks toetust fikseeritud summana 53,7 eurot megavatt-tunni eest ja seda kogu 12 aastat. Olgu öeldud, et riikides, kus vähempakkumisi juba korraldatakse, jäävad toetuste määrad oluliselt lähemale nullile, kui nimetatud numbrile,» ütles Tuksam.

Tuksam ütles, et võrreldes vähempakkumiste stsenaariumiga on mõõdetav kahju riigile ligemale 100 miljonit eurot.

«Võiks arvata, et nimetatud summa tuleb dividendidena eesti riigile tagasi, aga seegi pole tõsi, kuna miski antud stsenaariumis ei motiveeri tootjat efektiivsusele nii nagu vähempakkumiste stsenaarium, kus ebaefektiivsusest tulenevad riskid jäävad ettevõtja kanda – veelgi enam, käigus oleva Enefit Taastuvenergia börsilemineku raames lahkub 49 protsenti sellest rahast ka riigi dividenditulust, võimalik et ka riigist,» ütles Tuksam.

Reedel teatas Eesti elektritööstuse liit, et tuulepargi enampakkumisega tekkinud vaidlustused pärsivad taastuvenergia arengut Eestis, sest vaidlustuste ainus eesmärk on igal võimalikul moel takistada tuulepargi rajamist Eestisse.

Juba kohtuvaidlus üleval

Tuuleparkide arendaja Raisner AS vaidlustas RMK otsuse kohtus, sest ettevõtte hinnangul on enampakkumisele seatud tingimused, mis võimaldavad võita vaid Eesti Energial.

«Tootsi tuulepargi kinnistu pandi enampakkumisele põhimõttel, kus ostja peab ise välja selgitama kõik müügiobjekti olulised asjaolud napi 2,5 nädala jooksul. Arvestades, et tuulepargi kinnistu alghind on 12,3 miljonit eurot, siis ei ole reaalselt sellist investeerimisotsust ilma täielikku informatsiooni omamata võimalik teha,» põhjendas AS Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg.

Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise korraldamise on vaidlustanud ka AS Eleon. Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

INFOKAST: Miks nii palju kisa ühest tuulepargi kinnistust?

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

november 4th, 2017|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht