Vendade Sõnajalgadega seotud MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu teatel on Tootsi tuulepargi enampakkumise vaidlustamise eesmärgiks tööstuse arendamine õiglastel alustel; liidu hinnangul on enampakkumise otsustamisel lähtutud üksnes Eesti Energia perspektiividest.

“Enampakkumistingimustega püütakse seadustada Eesti Energia AS-i soovi tagada endale vana, fikseeritud toetusmääraga, taastuvenergia toetusskeemi kohane toetus, kuigi õiglane oleks tuulepargi rajamisel kohaldada uut skeemi, kus toetuse määr kujuneb vähempakkumisel. Sellel eesmärgil on enampakkumisteatesse sisse kirjutatud tingimus, et kinnistut müüakse pooleli oleva rajatisega,” ütles liidu juhatuse liige Jaanus Tehver BNS-ile.

“Tegelikkuses pooleliolevat rajatist ei eksisteeri, on vaid kaks turbakihi ärakraabitud lohukest. Trikk seisneb selles, et Eesti Energia ASi väitel rajasid nad selle nõndanimetatud rajatise enne 1. jaanuari 2017, mille tõttu neile kohalduks vana toetussüsteem, teistele pakkujatele aga mitte,” ütles Tehver.

Tehveri sõnul tuleks Euroopa Liidu reeglite kohaselt projekti teostada vaba turu reeglite kohase toetuse vähempakkumise olukorras.

“Kuidas saab rääkida ausast konkurentsist, kui juba ette öeldakse avalikult välja, et Eesti Energia AS saab toetust ja teised mitte. Kui üks pakkuja teenib tänu juriidilise triki abil omandatud toetusõigusele sama tuulepargi pealt 2,5 korda suuremat tulu kui teised, siis ilmselgelt pole tegu võrdsete võimalustega enampakkumisega. Pakkumismenetluse varjus toimub tegelikult maa-ala mängimine Eesti Energia AS kätte, kusjuures viimane saab selle omandamisel arvestada kõigi elektritarbijate taskust tänase fikseeritud toetusmäära alusel laekuva rahaga,” ütles Tehver.

Pargist huvitunud tuuleenergia arendajad pöördusid enne enampakkumist RMK ja keskkonnaministeeriumi poole, et pooleliolev rajatis eemaldada. RMK ei nõustunud rajatisi eemaldama ja keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, olles samaaegselt RMK nõukogu esimees, kinnitas ministeeriumi nimel, et nõustub RMK seisukohaga.

Turuosalistele hinnangul tooks õiglase pakkumise võimaldamiseks asja selgust novembris saabuv Euroopa Komisjoni riigiabi luba taastuvenergia toetusele. Tuuletehnoloogia liidu hinnangul ei ole riigi käitumine valdkonna arendamiseks mõistlik ega asjakohane, kuna veel augustis andis RMK nõukogu esimees Andres Talijärv avalikult teada, et otsuseid tehes peab ka EL-i reeglitega arvestama.

“Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium on läbirääkimisi pidamas, et saada selguse, millised on Eesti Energia perspektiivid ja mis selle maaga tulevikus üldse saada võib. Kui Eesti Energial ei peaks olema võimalik Tootsi Suursohu rajatava tuulepargi pealt praegu kehtiva seaduse alusel taastuvenergia toetust saada, siis on omaette küsimus, kuidas selle erastamisega edasi minna ja kas peaks enne uue taastuvenergia toetuse kehtestama,” ütles Talijärv augustis.

Liit on seisukohal, et kohalik omavalitsus kohtles Eesti Energia AS-i ja teisi huvitatud osapooli projekteerimistingimuste ja ehituslubade andmisel ebavõrdselt, mis annab enampakkumisel Eesti Energiale ebaproportsionaalse eelise. Otsus ja ehitusloa andmine otsustati Vändra vallavalitsuse istungil, kus esimese päevakorra punktina otsustati load väljastada Eesti Energiale ja järgmiste punktidega keelduda teistele huvilistele lubade väljaandmisest. Keelduti põhjusel, et Eesti Energia AS-ile olid load juba antud ja teiste ettevõtete argumente ei kaalutudki.

Tuuletehnoloogia liit toetab avalikku enampakkumist, kuid tingimused peavad liidu hinnangul olema kõigile võrdsed. “Väljakuulutatud enampakkumine on paraku avalik ja õiglane vaid eemalt vaatajale, kõik asjaosalised teavad aga väga hästi, kuidas tegelikult mängitakse ühte väravasse,” sõnas Tehver.

“Kõik see tegevus tuleks panna selgesse konteksti – riik on teatanud, et soovib viia Enefit Taastuvenergia börsile, kuid selleks tuleb teha aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) võimalikult atraktiivseks vahendeid valimata. Enefit Taastuvenergia saaks tuuleenergia valdkonnas Tootsi tuulepargi rajamise tulemusena 54 protsenti turust, mis tõstab ettevõtte väärtuse võrreldes praegusega uuele tasemele,” selgitas Tehver.

Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele, ühtlasi tehti kohtule taotlus esialgseks õiguskaitseks.

Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist. Eleon AS tegi taotluse mai alguses.

“Kuna riigivaraseadusesse oli värskelt selline võimalus kirjutatud, siis me loomulikult kasutasime seda ja kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ning meie taotluse menetlus on endiselt pooleli, siis tuleb see küsimus esmalt lahendada. Praegu ei jäänud enam lihtsalt muud üle, kui kohtu poole pöörduda,” ütles Eleoni juhatuse liige Andres Sõnajalg.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Allikas: BNS

Foto: Avalik