väike tuulegeneraatorEesti Taastuvenergia Koda, Taastuvenergia klubi ja Tuuletehnoloogia Liit soovivad, et menetluses oleva elektrituruseadusega ei lõpetataks uute väikeste elektritootjate, tootmismahuga kuni 100 kilovatti, toetamist, kuna see muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult ebaatraktiivseks.

Ühenduste teatel on käesoleva aastaga lisandnud juba 300 mikrotootjat ja igal kuul lisandub neid keskmiselt 10-15. Elektrituruseaduse eelnõuga kaoks aga uutel väikestel tootjatel toetusskeemi muutmisega mõte ise elektrit toota, sest tasuvusajad pikeneksid mitme aasta võrra, teatasid ühendused.

Väikesemahulise elektrienergia tootmise toetamine ei ole ühenduste sõnul riigile kulukas. Väikeste elektritootjate toetused on marginaalsed – eelmisel aastal kulus päikesest ja tuulest elektrit tootvatele mikrotootjatele suurusjärgus 6000 eurot, ehk 0,0001 protsenti kogu taastuvenergia toetuste mahust.Taastuvenergia toetuse lõppemine piiraks sisuliselt uute mikrotootjate lisandumise ja eeldatavasti kaoks turult ka kümned taastuvenergia lahendustega seotud firmad ning raskustesse satuksid Eestis PV-paneele ja väiketuulikuid tootvad tehased.

Väiketootjate lisandumine ja hajatootmisele üleminek on Eesti kontekstis ning tänases julgeoleku olukorras eriti oluline, märkisid ühendused.