2016. aastal lisandus Taastuvenergia Koja andmetel taastuvenergia elektritootmisvõimsuseid ligikaudu sama palju kui kolme eelneva aastaga kokku. Investeeringud taastuvatest allikatest elektrienergia tootmisse ulatusid eelmisel aastal 70 miljoni euroni.

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on kasv taastuvenergeetika arengus positiivne. „2016. aasta investeeringud ja lisandunud võimsused on pea sama suured kui varasemal kolmel aastal kokku. Investeerimisvalmidust on kasvatanud elektrituruseaduse menetluse edenemine.”

Koja juht lisas, et kui 2017. aasta osas olla optimistlikud, siis jätkuvalt on ebaselge riigi poliitika taastuvenergia investeeringute suhtes pärast 2020. aastat. “Selline ebaselgus avaldab kindlasti mõju ka investeeringutele taastuvenergia sektorisse lähiaastatel ja seetõttu on äärmiselt oluline juba lähiajal sektori arengut soodustav õiguslik raamistik paika saada.“

Eestis toodeti Eleringi andmetel 2016. aastal taastuvatest allikatest elektrienergiat võrku 6% vähem energiat kui eelmisel aastal ning moodustas 15,1% elektrienergia kogutarbimisest. Enamus taastuvatel allikatel põhinevast elektrienergiast toodeti biomassist, biogaasist ja jäätmetest, mis kokku moodustas 55,6% toodetud taastuvelektrist. Tuuleenergia osakaal moodustas 2016. aastal 41,7% taastuvenergia toodangust. Erinevalt 2015. aastast ei täitunud elektrituruseaduses ette nähtud toetatavale tuuleenergiale seatud toetuspiir – 600 GWh aastas.

Tammist tõdes, et kõikjal maailmas on taastuvenergia tehnoloogiate hinnad, iseäranis tuule- ja päikeseenergia osas, oluliselt langenud. Iseäranis mastaapse hinnalanguse on läbi teinud meretuuleenergeetika.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik

veebruar 20th, 2017|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht