Nelja Energia on nüüd osa Enefit Greenist.Foto: Karin Kaljuläte

Napid nädalad pärast seda, kui siinne konkurentsiamet andis lõpuks loa Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemiseks, otsustas Eesti üks mõjukamaid taastuvenergia organisatsioone arvata omanikku vahetanud tuuleenergiafirma liikmete seast välja, põhjendades seda vastuoluga organisatsiooni eesmärkide ja põhikirjaga.

„Eks me olime väga üllatunud ja ega ei olegi saanud selget vastust, mis see põhjus on,” märkis Enefit Greeni tegevjuht Aavo Kärmas, viidates kirjale, mille Eesti Energia taastuvenergia firma sai Eesti Taastuvenergia Kojalt pärast seda, kui andis organisatsioonile teada, et konkurentsiamet on Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemise heaks kiitnud.

28. novembril Enefti Greenile saadetud kirjas õnnitles taastuvenergia koja juht Mihkel Annus ettevõtet küll tehingu eduka lõpuleviimise puhul, kuid andis samal ajal teada, et 22. novembril toimunud volinike koosolekul otsustati Nelja Energia liikmete seast välja arvata. Seejuures soovis Annus Enefit Greenile „edu edasistes väljakutsetes taastuvenergia arendamisel”.

Põhjendused lakoonilised

Lakoonilise sisuga kirjale oli lisatud ka sama lakooniline väljavõte volinike koosoleku otsusest, kus põhjendati Nelja Energia väljaarvamist koja põhikirja punktiga 3.9.2. Selle järgi on organisatsioonil õigus välja arvata liige, kui tema tegevus on vastuolus koja põhikirja ja eesmärkidega.

SEOTUD LOOD:

Aavo Kärmase sõnul on ta pöördunud ka koja juhataja Mihkel Annuse poole ja palunud seda sammu lähemalt seletada. Seni pole ta vastust saanud. „Minu jaoks on kummastav, kuidas Nelja Energia enne sobis sinna organisatsiooni ja kui Enefit Green sai omanikuks, siis enam ei sobi,” lausus ta.

Taastuvenergia koja juhataja Mihkel Annus ütles Ärilehele, et ettepaneku Nelja Energia organisatsioonist välja arvamise osas tegi ta ise. „See [otsus] tugineb pigem sellele, et taastuvenergia koja ja Eesti Energia arusaamad kohaliku energiasektori arengust on ajalooliselt lahku läinud ning Enefit Green on Eesti Energia tütarfirma,” lausus Annus.

Seejuures viitas ta ka mitmesugustele eelistele, mis on koja hinnangul riigifirmale loodud ning mis mõjutavad ka koja liikmeid. Ühtlasi lisas taastuvenergia koja juhataja, et kaudselt jääb riiklik taastuvenergia firma organisatsiooni liikmeks edasi ja seda läbi tuuleenergia assotsiatsiooni, kuhu ettevõte kuulub.

„Praegu Enefit Green eraldiseisvalt koja liige ei ole. Samas ei saa välistada, et tulevikus see muutuda ei võiks,” rääkis Annus. Küll aga ei soovinud ta täpsustada, mis oleks need tingimused, mida ettevõte siis täitma peaks, et see tõesti juhtuda saaks.

Fortumi emafirma Eesti Energiaga üsna sarnane

Kui aga vaadata koja põhieesmärki, milleks on seista selle eest, et Eesti läheks järk-järguliselt üle taastuvenergia allikate kasutamisele energiamajanduses, tekib küsimus, miks Enefit Green välja visati, kui koja üks pikemaajalisi liikmeid on Soome Fortumi siinne tütarfirma, kelle emafirma toodab Soomes elektrit mittetaastuvatest allikatest – nii gaasist, kivisöest kui tuumaenergiast.

„See viide on kahtlemata õige, aga meie liige on Fortum Eesti ja Eestis Fortum ikkagi tegeleb puhtalt taastuvenergiaga. Mõnes mõttes on Eesti Energia ja Fortum sarnased, aga samas jällegi väga erinevad: üks on Eesti riigiettevõte koos oma tütarettevõttega, teine on rahvusvaheline ettevõte, kelle haru Eestis toimetab,” märkis Annus.

Kuigi Annus nõustus, et Enefit Green – erinevalt Eesti Energiast endast – on tõepoolest vaid taastuvenergia arendamisele keskendunud, sõnas ta ühtlasi, et Eesti ühe mõjukama taastuvenergia eestkosteorganisatsiooni eesmärk pole kunagi olnud, et kõik taastuvenergia tootjad nende liikmeks astuks. „Seda pole me omaette eesmärgiks võtnud,” põhjendas ta.

Samas koja põhikirjast tuleb välja justkui oleks organisatsioon valmis võtma liikmeks kõiki taastuvenergia ning C02-neutraalsete transpordikütustega tegelevaid tööstus- ja kaubandusettevõtteid, assotsiatsioone, teadusasutusi ning taastuvenergiast huvitatud eraisikuid.

Põhjendus ei rahulda

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul oleks neile kindlasti oluline kuuluda taastuvenergia kojasse, kuna tegemist on organisatsiooniga, mis seisab selle sektori arendamise eest, kus nemadki tegutsevad. „Ma tahaks ikkagi konkreetset selgitust saada,” rõhutas Eesti Energia tütarfirma juht.

Taastuvenergia kojal on kokku 9 liiget ning selle tegevust juhib koos juhatajaga 7-liikmeline volinike kogu. Nelja Energia väljaarvamise otsustanud koosolekul olid kohal 5 volinikku, nende seas Jan Niilo (Eesti Veskivaramu), Margo Külaots (Fortum Eesti), Kristjan Rahu (Utilitas Tallinna Elektrijaam), Andres Taukar (Utilitas Tallinna Elektrijaam) ja Raul Kirjanen (Graanul Energia).

Allikas: Deli

Foto: Avalik