Mart Helme Foto:: Robin Roots

„Palun sekkuge!“ Aidu tuulepargi pärast riigiga kohtuteele läinud Andres ja Oleg Sõnajalg paluvad avaliku kirjaga abi siseminister Mart Helmelt, kelle haldusalasse jääb politsei- ja piirivalveamet.

Austatud Mart Helme,

Rahvas valis teid kõrgema võimu esindajaks, sest lubasite uut moodi, mõistlikkusel ja talupojatarkusel põhinevat valitsemist, mis lõpetab rahva allutamise bürokraatide diktaadile. Valitsuses olles on teil nüüd võimalik sõnad tegudega sisustada ja näidata, et väärtustate inimeste vabadusi ja põhiõiguseid.

Siseministrina asub teie haldusalas Politsei- ja Piirivalveamet. Politsei kannab ühiskonnas väga olulist rolli, et kodanike elu oleks turvaline ja sisejulgeolek tagatud, kuid täiesti lubamatud on olukorrad, kus politsei asub oma väevõimu kehtestama ebaproportsionaalselt, suunates selle kodanike põhiõiguste vastu.

Politsei kehtestas 19. aprillil Aidu tuulepargis viibimiskeelu tuginedes TTJA ametnike hinnangule, et kahe Eesti tehnoloogial põhineva tuuliku püstitamine on julgeolekuohuks ja väidetele, et arendajal ei olnud ehitusluba ega Kaitseministeeriumi kooskõlastusi. Ühtegi kohtuotsust selles asjas ei ole tehtud ning nii arendaja tuulikute püstitajana kui ka kohalik omavalitsus, kellel on õigus ehituslubasid väljastada, kinnitavad, et kõik vajalikud dokumendid on korrektselt vormistatud.

Eraomand hõivati politsei poolt juba kolm päeva enne kui tehti ettevõttele 22. aprillil ametilikult teatavaks ettekirjutus ehitustegevuse peatamiseks. Politseinikud võtsid seejuures valve alla üle 3 korra suurema 6 ha suuruse eravalduse, keelates juurdepääsu nii objektikontorisse, veokite parklasse kui ka laoplatsidele.

Tänaseks on kestnud viibimiskeeld Aidu tuulepargis juba pea kuu aega. Politseil on selleks kulunud 21 000 eurot ja iga päeva lisandub sellele 1000 eurot päevas. Viibimiskeeld on kehtestatud kuni väidetava ebaseadusliku ehitise lammutamiseni, mille osas kavandab TTJA tulevikus teha lammutamisettekirjutuse. Selleks on aga vaja kohtulahendeid. Kohtulahenditeks kulub aastaid – ja meie oleme täielikult veendunud, et seda õigust nad ei saa.

Viibimiskeelu tähtajatu kehtestamisega on piiratud äärmiselt intensiivselt põhiseadusest tulenevat omandiõigust, ettevõtlusvabadust ning liikumisvabadust. Vastav õiguste piiramine on politsei poolt toimunud puudutatud isikut ära kuulamata. Palume lõpetada viibimiskeelu Aidu tuulepargis, kuna see piirab otseselt meie põhiseadusest tulenevaid õigusi.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik