Andres ja Oleg Sõnajalg. Foto: Tambet Allik FOTO: Saarte Hääl

Aidu tuuleparki arendava Eleon Green OÜ juhatuse liikme Oleg Sõnajala kinnitusel jätkub juba lähiajal seal tuulikute püstitamine ning seda hoolimata Tartu halduskohtu määrusest, mis jä is kolmapäeval tuulepargi alal viibimiskeelu kehtima.

Sõnajalg rõhutas, et vaidlus viibimiskeelu kehtivuse üle puudutab ainult kaht Aidu tuulepargi kinnistut ning kindlasti ei puuduta see kogu pargi maa-ala.

«Kohtumäärus tegeleb suuresti sellega, kas ja kuidas on Eleon Green aprillis ja septembris tehtud viibimiskeelu lõpetamist taotlevaid kaebusi tohtinud täiendada ja muuta ning kas selles protsessis on võimalik kohtul esialgset õiguskaitset kohaldada või tuleb seda kaebajal uuesti taotleda, mida kohus soovitabki teha,» selgitas Sõnajalg neljapäeval BNS-ile.

Tema sõnul laseb Eleon Green nendel protseduurilistel vaidlustel rahulikult oma lõpuni kulgeda, sest valdavas osas tuulepargis viibimiskeeldu ei ole ning 28 tuuliku ehitamine võib jätkuda vastavalt äsja lõppenud vaidlusega kehtima jäänud ehituslubade alusel. «Juba lähipäevil jätkubki ehitustegevus, alustades kõige kõrgema maapinnaga asukohtadest, et välistada juba eos vaidlused selle üle, millisest maapinnast mõõta tuulikute kõrgusi,» ütles Sõnajalg.

Ta lisas, et riik on hoonestusõiguse lepingus nõudnud 30 tuulikuga tuulepargi valmissaamist 2023. aasta kevadeks. «Selleks on jäänud napp aeg ja nüüd peame viivitusteta ehitustempot tõstma,» ütles Sõnajalg.

Politsei- ja piirivalveamet teatas neljapäeval, et Tartu halduskohus otsustas oma määrusega, et jätab Aidu tuulepargi arendajate esialgse õiguskaitse taotluse läbi vaatamata ning seega on Aidu tuulepargis kehtestatud viibimiskeeld endiselt kehtiv.

  1. juuli määrusega otsustas Tartu halduskohus Eleon Green OÜ kaebuse politsei- ja piirivalveameti (PPA) viibimiskeelu korraldusele menetlusse võ a ning kohaldada esialgset õiguskaitset. Toona peatas kohus viibimiskeelu 30 päevaks ehk kuni 22. augustini.

Politsei- ja piirivalveamet kehtestas Aidu tuulepargi ehitusplatsile ajutise viibimiskeelu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) taotlusel 19. aprillil.

  1. aprillil järgnes sellele tähtajatu PPA Ida prefektuuri viibimiskeeldu sätestav korraldus.

TTJA tegi enne PPA korraldust, 12. aprillil Eleon Greenile e ekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Vaatamata e ekirjutusele ja sunniraha hoiatusele ehitustegevus jätkus ning TTJA fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse jätkumisel oleks olnud «pöördumatud kahjud».

Andres ja Oleg Sõnajala teatel tõi Eleon Green kohtule esitatud kaebuses välja, et PPA ei esita korralduses ühtegi põhjendust, mis viibimiskeelu kehtestamist õigustaks, viidatakse ainult TTJA ja kaitseministeeriumi taotlustele viibimiskeeld kehtestada.

«Kõik vastavad niinimetatud faktilised asjaolud on kaebaja poolt vaidlustatud ning vastustajal puudus õiguslik alus juhinduda üksnes viibimiskeelu taotluses esitatust kui vaidlustamata ja tõestest faktilistest asjaoludest,» seisab kaebuses.

Aidu Tuulepark plaanib Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut, kuid kaitseministeeriumi teatel ületavad tuulikud lubatud kõrguspiirangu. Selle tulemusel võib tuulepargi taha tekkida varjuala ning tuulepark võib häirida radari tööd, pannes selle genereerima valesihtmärke.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik