Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas, mis tähendab, et Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu tuulikupargi rajamiseks on kehtivad.

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest. Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu Halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

Protesti järgi ei olnud 2015. aastal antud ehituslubade aluseks olev ehitusprojekt Kaitseministeeriumiga kooskõlastatud ning ehitusprojektis nimetatud tuulikud erinesid oluliselt sellest, millisena olid need toodud teemaplaneeringus. Halduskohus jättis selle aasta 29. aprilli kohtumäärusega protesti läbi vaatamata. Justiitsministeerium esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, mille Tartu Ringkonnakohus jättis selle aasta 26. juunil rahuldamata.

Halduskohus leidis 29. aprilli määruses, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise ettepaneku tegemise tähtaega (30 päeva) oluliselt. Nagu Riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest. Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Riigikohtu poolt menetlusloa mitteandmisel jõustub Tartu Halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna Halduskohtu menetluses ka kohtuasi, milles vaidlevad Eleon Green OÜ ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Aidu tuuleparki arendava Aidu Tuulepark OÜ juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul on neil hea meel, et Eestis on õigusriik ja kohus on andnud lõpliku seisukoha Aidu tuulepargi ehituslubade kohta. “Meil on nüüd kõrgeima kohtuastme kinnitus selle kohta, et Aidu tuulepargis tehtud senised ehitustööd on tehtud vastavalt ehituslubadele ning ajutine ehituskeeld on lõppenud.”

Sõnajala sõnul tuleb nüüd kõigepealt kulud kokku arvutada. ”Monteerimistööde peatamisega seotud kahjud on paraku märkimisväärsed. Suure, 30 tuulikuga tuulepargi ehitamise ootamatu peatamine tekitab arusaadavalt otseseid kahjusid, mis tulenevad tuulepargi püstitamiseks sõlmitud suuremahuliste hankelepingute tingimuste rikkumisest,” lausus Sõnajalg

Eleon Greeni juhatuse esimehe Andres Sõnajala sõnul tähendab riigikohtu otsus ühtlasi ka seda, et on lõppenud ka kõikide Eleon Green OÜ-le Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehtud ettekirjutuste kehtivus.

Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara) on 2008. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis arendab Aidu tuuleparki.

“Tänane riigikohtu määrus ei muutnud faktilist olustikku, mille kohaselt ei vasta Aidu tuuleparki juba püstitatud tuulegeneraatorid teemaplaneeringule, projekteerimistingimustele ega vasta ka 2015. aastal väljastatud ehituslubadele. Jätkuvalt ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlastust,” teatas kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang.

Tema sõnul ei olnud teisipäeval avaldatud riigikohtu määrus sisuline lahend ning kohus ei võtnud sisulist seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas.

Allikas: Põhjarannik

Foto: Avalik