Ettevõtjatest vennad Andres Sõnajalg (vasakul) ja Oleg Sõnajalg.

Aidu tuulepargi kaks tuulikut ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile.

  • Tuulikud on planeeringus märgituga võrreldes 35 meetrit kõrgemad.
  • Oleg Sõnajalg lubas võimaliku lammutamisnõude kohtus vaidlustada.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) hinnangul on Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud füüsiliselt ohtlikud ja riivavad Eesti julgeolekut. Vendadest ärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale anti kuu aega, et tõestada vastupidist, muidu ähvardab riik tuulikud lammutada.

TTJA tehtud ekspertiis näitas, et Eleon Green OÜ poolt Ida-Virumaale Aidu tuuleparki püstitatud kaks tuulikut ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile, samuti on vastuolus kohaliku omavalitsuse teemaplaneeringuga ning neil puudub kaitseministeeriumi kohustuslik kooskõlastus ja maa-ameti kui omanike esindaja nõusolek.

Aidu tuulikud. FOTO: Postimees

Ühtlasi on tegemata ehitusgeoloogilised uuringud ja keskkonnamõju lisahindamine. Niisamuti ei ole vastuolude tõttu selge, millist tuulikut on tegelikult ehitatud, ning killustikupatjade kohta ei ole projektidokumentatsiooni ega tihendusprotokolle.

Tuulikud küsitaval killustikupadjal

TTJA peadirektori Kaur Kajaku sõnul antakse Sõnajalgadele ärakuulamisõiguseks kuu aega. «Loodan, et leiame lahenduse, mis rahuldab kõiki osalisi, ja faktid, mida tuvastasime, saavad ümber lükatud. Küsimus on selles, et kui kõik on nii, nagu menetluses kirjas, siis jääb meil üle lammutada või lammutada osaliselt, et tagada ohutus ja riigi julgeolek,» lausus ta.

Riigikontroll on märkinud, et menetlus peab arvestama ka avalikke huve. TTJA hinnangul on paljud menetlused arendaja poole kaldu, ning ametkond viskab kivi ka Maidla vallavalitsuse ja selle õigusjärglase, Lüganuse vallavalitsuse kapsaaeda, kes on Aidu karjääri aladele ehituslube välja andnud.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak. FOTO: Liis Treimann

Kajaku sõnul peab ehitis olema stabiilne ja pinnas kandma sellele mõeldud raskust, kuid tuulikute alla rajatud killustikupadja kohta puuduvad ohutust puudutavad andmed.

Kuna tuulikud on planeeringus märgituga võrreldes 35 meetrit kõrgemad, häirivad need juba praegu Kellavere õhuseireradari pilti.

«Tegemist pole abstraktse ohuga: juba püstitatud mastidega on häiring pildis olemas. Radar ei suuda tuvastada objekte ja genereerib valesihtmärke, samuti on häiritud piiri jälgimine,» lausus TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Kuna Aidu tuulikud on planeeringus märgituga võrreldes 35 meetrit kõrgemad, häirivad need juba praegu Kellavere õhuseireradari pilti.

Üks variant on püstitatud tuulikud seadustada, kuid lahenduse leidmiseks peavad tuulikud vastama planeeringule ning saama kõigi huvitatud osaliste, sealhulgas lennuameti ja kaitseministeeriumi kooskõlastused, samuti tuleb teha keskkonnamõju hindamised ja ehitusgeoloogilised uuringud.

Lõplik otsus jäägu riigikohtule

TTJA esindajate sõnul on lammutamine kõige äärmuslikum meede, ja praegu käib jutt ärakuulamise õigusest, mida saab pikendada vajaduse korral veel kuu aja võrra. «Tahame arendajaga diskussiooni, leida lahendusi, mis võimaldaksid lugeda seda tuuleparki seaduslikuks,» rääkis Tamtik.

Tuuleparki arendava Eleon Greeni juhatuse liige Oleg Sõnajalg ütles, et kui riik otsustab nende tuulikud lammutada, siis vaidlustavad nad otsuse kohtus. «Kui riigikohus ütleb, et peame lammutama, siis lammutame, aga loodan, et Eestis võidutseb kaine ja terve mõistus. Niipalju kui meil kogemusi on, on riigikohus alati teinud mõistlikud otsused,» lisas ta.

Riigikohus: kui midagi on ehitatud, pole mõistlik seda lammutada

Leedu riiklikule energiafirmale Lietuvos energijale kuulub Pärnumaal Lääneranna vallas Tambas kaks tuulegeneraatorit, mis on koos labadega 150 meetri kõrgused, kuigi detailplaneering lubas vaid 120 meetri kõrguseid rajatisi.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul on Tamba ja Aidu kaasused sama laadi. «Meil tehti kõrgemaid, Aidus tahetakse [teha]. Varbla vald andis enne haldusreformi ehitusload välja, detailplaneering nägi ette ühe kõrguse, ehitusluba anti kõrgematele. Riigikohus ütles, et olemasolevale tuulikule pole mõistlik uut detailplaneeringut tegema hakata ja maha ka enne ei võeta, kui on hinnatud kõrgema tuuliku mõjud piirkonnale.»
Tema sõnul on terviseamet teinud müramõõtmisi ja analüüse ning omavalitsus andis mullu maikuus välja uued, tähtajatud kasutusload.
«Riigikohus tühistas ehitus- ja kasutusload ning vallal kästi mõjud uuesti hinnata. Varbla vald alustas ja haldusreformi järel Lääneranna lõpetas – muidugi need vaidlustati kohe,» rääkis Pikkmets.
Sarnaselt Aidu tuulepargiga mõjutavad Tamba omad lähedalasuva õhuseireradari tööd, kuid see vaidlus on nüüdseks lõppenud. «Tuuleenergia ettevõtted ja riik arutavad võimalust täiendavate radarite jaoks raha kokku panna, Varblas meil sellega vaidlust pole,» ütles vallavanem ning märkis, et Läänerannas pole olukord ka nii terav kui idapiiril.
«Hetkel on üks kohtuasi veel pooleli. Kui poolteist aastat tagasi [valla juhtimise] üle võtsin, oli neli, aga oleme järjepanu saanud asjad lahendatud. Nüüd kohus peabki otsustama – kui terviseamet ütleb, et müramõõtmine on tehtud korrektselt, pädevate inimeste ja seadmetega, siis omavalitsus sellest saabki lähtuda,» ütles Pikkmets.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

juuni 27th, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht