Vennad Sõnajalad noppisid täna Tartu halduskohtus olulise võidu, kui kohus tunnistas nende Aidu tuulpargi ehitusload taas kehtivaks.

Halduskohus otsustas, et nad jätavad Ida-Viru maavanema omaaegse kaebuse Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks läbi vaatamata. Sisuliselt tähendab see, et esialgne õiguskaitse keeld kukkus ära ja Sõnajalad saavad ehitamist jätkata. Siin on aga üks aga: kohtu määrus ei ole veel jõustunud ja seda saab edasi kaevata.

Keerulise vaidluse taustaks olgu öeldud niipalju, et Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte Kindel Vara OÜ sai load 32 elektrituuliku püstitamiseks 2013. aasta veebruaris. Loa andis Maidla vallavalitsus. Lüganuse vald pikendas ehituslube 2015. aasta veebruaris.

Aastaid hiljem, 2017. aasta veebruaris sekkus aga kaitseministeerium, kes palus Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehitusload ei ole väljastatud õiguspäraselt, kuna ehitusprojekt pole Kaitseministeeriumiga kooskõlastatud.

Seepeale tegigi Ida-Viru maavanem Lüganuse Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni ning keelas Aidu Tuulepark OÜ-l ehitada korraldustes ja ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik