Andres ja Oleg Sõnajalg pöördusid kohtutäituri poole, et saada justiitsministeeriumilt kätte riigikohtu poolt 10. septembril välja mõistetud menetlustasud. Samm on ministeeriumi sõnul arusaamatu, sest tasude maksmiseks on aega teatavasti 30 päeva ja sellist ebamõistlikku nõudmist võib mõista ainult väljapressimisena.

Sõda Aidu tuuleparki arendavate vendade Andres ja Oleg Sõnajala ning riigi vahel on kogumas uusi tuure. Viimase lahingu võitsid e evõtjad, kui riigikohus otsustas mi e võ a menetlusse riigi kaebust tühistada Aidu tuulepargile väljastatud ehitusload. Nimelt on Ida-Viru maavanem ja justiitsministeerium protestinud, et tuulepargi ehitusload tuleks tühistada, sest need erinevad algsest planeeringust ega ole kooskõlastatud kaitseministeeriumiga. Riigikohus ei võtnud justiitsministeeriumi kaebust menetlusse ning seega jäi jõusse varasem halduskohtu määrus, kus leiti et maavanem jäi protestiga hiljaks.

Nüüd on aga uus probleem: riigikohtu lahend jõustus 10. septembril ja selle kohaselt peab justiitsministeerium tasuma Sõnajalgadele menetluskulud. Kulude väljanõudmiseks pöördus tuulepargi arendaja Aidu Tuulepark OÜ advokaat kohtutäituri poole. Sõnajalgade esindaja saatis justiitsministeeriumile ka kirja, milles nõuab, et ministeerium tasuks koheselt (reedel, 27. septembril kella 15-ks) menetlustasud. «Juhul kui summasid justiitsministeerium nimetatud ajaks ei tasu, otsustab OÜ Aidu tuulepark täitemenetluse lõpetamise vaidlustamise ning muud võimalikud järgnevad toimingud,» seisab kirjas.

Aega on 30 päeva

Ministeeriumile kohtutäituri kaela saatmine on aga asjatu. Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep selgitas, et kuna kohtulahend jõustus 10. septembril ja vastavalt seadusele tuleb kohtukulud tasuda 30 päeva jooksul, siis on ministeeriumil aega 10. oktoobrini.

«Justiitsministeerium peab kindlasti tähtajast kinni ja ei ole kahtlustki, et tasume kohtukulud määratud kuupäevaks. Korduvat ennetähtaegset rahanõuet ei ole võimalik selgitada ühegi õigusliku tõlgendusega ja selline tegevus on väljapressimine, millele riik ei saa alluda,» ütles Peep.

Võit ei tähenda ehitust

Sõnajalad plaanivad Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Kaitseministeerium on tuulepargi püstitamise vastu, kuna rajatavad tuulikud segaksid Kellavere radarijaama ja eelhoiatussüsteemide tööd.

Kaitseministeeriumi hinnangul ei tähenda 10. septembril jõustunud riigikohtu tuulepargi ehituse käivitamist, sest kohus ei võtnud sisulist seisukohta ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas. Lisaks ei ole jätkuvalt arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlastust,» ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang.

Ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) lisas riigikohtu lahendit kommenteerides, et Sõnajalgadel on seoses riigikohtu otsusega küll kehtiv ehitusluba, kuid Aidu tuulepargis juba ehitatud tuulikud on vastuolus teemaplaneeringuga. Seega jääb ehituskeeld juba püstitatud tuulikutele kuni lammutusküsimuse otsustamiseni.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik