Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajald esitasid Tallinna halduskohtule kaebuse RMK võimaliku ebaseadusliku tegevuse kohta, kes andis hiljuti Tootsi tuulepargi ainukese alajaama territooriumi Eesti Energia alltöövõtjale Eleringile, muutes sellega Eesti Energia konkurentidele Tootsi tuulepargi rajamise võimatuks.

Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Sõnajalgade ettevõte Eesti Elekter RMK käskkirja tühistamist, millega anti Tootsi tuulepargi alajaama kinnistu Eleringile, et rajada sinna oma alajaam. Samuti on vaidlustatud käskkirja alusel sõlmitud leping.

Alajaama ehitatakse Eesti Energiaga sõlmitud liitumislepingu alusel eesmärgiga võimaldada Eesti Energiale Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumine. Eesti Energia on avalikult teatanud, et liitumispunkti ehitatakse välja ning projektiga soovitakse võimalikult kiirelt edasi minna, et mahtuda olemasoleva toetussüsteemi alla.

Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi rajamiseks kinnistu omandi- ega kasutusõigust. Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumine on kohtus vaidlustatud ning lisaks AS-ile Eesti Energia on Tootsi tuulepargi kinnistu omandamisest ning tuulepargi rajamisest huvitatud mitmed teised tuuleenergeetika arendajad

„Olukorras, kus Eesti Energiale võimaldatakse rajada Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks alajaam enne kui on selgunud, kes ja millistel tingimustel omandab Tootsi tuulepargi kinnistu, luuakse AS-le Eesti Energia täiendav eelis teiste Tootsi tuulepargi rajamisest huvitatud isikute ees,“ ütles Eesti Elekter AS-i esindav Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

„Tootsi tuulepargi teemaplaneering näeb ette, et planeeringualale ehitatakse ainult üks alajaam. Kui Tootsi tuulepargi arendajaks osutub kaebaja või mistahes teine AS-iga Eesti Energia mitteseotud isik, siis Alajaama kinnistule ei ole Tootsi tuulepargi omandajal võimalik alajaama rajada. Riigile kuuluv kinnisasi on avalik ressurss ning kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse,“ lisas Holsmer.

Valitsus tunnistas möödunud aasta aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energiale Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Korraldusega plaaniti ilma igasuguse konkursita anda Eesti Energiale maa Tootsi Suursoo alal, et riigifirma saaks sinna Eesti suurima tuulepargi rajada.

Elering: kõigil teistel soovijatel on võimalik liituda Sopi alajaama

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et Elering rajab Sopi alajaama Tootsi lähistele vastavalt kliendiga sõlmitud liitumislepingule. “Elering võimaldab liitumist kõikidele huvilistele, kes on valmis sõlmima liitumislepingu ja kandma liitumispunkti rajamisega seotud kulud ehk ka teistel soovijatel on võimalik liituda Sopi alajaama.”

“Alajaama liitumine ei ole piiratud esimesena liitumistaotluse esitanud kliendiga ning alajaam võimaldab lisatööde teostamisel teenindada ka mitmeid kliente. Vastavad lisatööd teostatakse uute klientide soovil. Lisaks eeltoodule juhime tähelepanu, et alajaama aluse maa osas on isikliku kasutusõiguse lepingu RMK-ga sõlminud Elering AS mitte Eesti Energia AS ning Sopi alajaama liitumine ei ole piiratud pressiteates toodud liitumisega,” lisas ta.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik