Tuuleärimeestest vennad Sõnajalad nõuavad, et politsei viiks skandaalsest Aidu tuulepargist kaamerad minema ja lõpetaks nende jälgimise

Sõnajalad said innustust sel nädalal jõustunud riigikohtu otsusest, mis jä is rahuldamata justiitsministeeriumi kaebuse, millega taheti Aidu tuulepargi ehitusload kehtetuks muuta. Vennad tõlgendasid seda nii, et kõik on olnud seaduslik ja ehitamiseks on taas roheline tuli.

Pikaks veninud vaidluse käigus on politsei paigaldanud vahepeal Aidusse jälgimiskaamerad kontrollimaks, et keegi territooriumil ei ehitaks ega isegi viibiks. Kuna kohus sisuliselt leidis, et ehitusload on kehtivad, tahavad Sõnajalad, et politsei kaamerad minema viiks ja jälitustegevuse lõpetaks.

Oleg ja Andres Sõnajalg on politseiga ühendust võtnud, kuid pole vastust saanud. «Viibimiskeeld kehtis e ekirjutuse tagamiseks ning e ekirjutus kaotas koos riigikohtu määrusega kehtivuse juba teisipäeva hommikul. Eesti politsei võimekust arvestades ei oleks see olnud neile üle jõu käiv juba samal päeval või hiljemalt järgmisel Aidust läbi käia. Paraku pole seda tänaseni tehtud, mis tähendab, et politsei ei pea isikute õigusi prioriteediks,» rääkis Oleg Sõnajalg.

Teiseks näitavad vennad näpuga justiitsministeeriumi poole, kes pole asunud kohtumäärust täitma. «Neil lasub vastavalt kohtumäärusele kohustus tasuda tuulepargi arendaja õigusabikulud, mida aga siiani pole tehtud. Õigusabi kulude sissenõudmiseks oli arendaja sunnitud pöörduma kohtutäituri poole,» teatasid vennad.

Kolmanda osalisena ei pea jõustunud kohtuasjast kinni ka TTJA, leiavad Sõnajalad. Nimelt väidavad e evõtjad, et TTJA ametnikud väljastasid teisipäeva, 10. septembri õhtul tööpäeva lõpus oma 12. aprilli e ekirjutuse muutmise, püüdes seeläbi muuta haldusakti, mis samal hommikul oli juba riigikohtu otsuse tõ u oma kehtivuse kaotanud.

«Muuta saab aga ainult kehtivat haldusakti. Sellega näitab TTJA üles lugupidamatust nii jõustunud kohtuasja kui ka vaidluse võitnud arendaja suhtes. See on riigiametnike jõuetu püüe oma suva järgi jätkuvalt õigust kõveraks väänata, mille üle on riigikohtusse jõudnud vaidlus lõppenud,» ütles Andres Sõnajalg.

Kaitseministeerium seisab vankumatult vastu

Kõige suurem vägikaikavedu on Sõnajalgadel käinud siiski kaitseministeeriumiga, kes on keelanud Aidus ehitamise, kuna lubatust kõrgemad tuulikud häirivad radari- ja raadioluuresüsteemide tööd ehk on ohuks riigi julgeolekule.

Just kaitseministeeriumi mahitusel ja eestvõtmisel on kohtus e evõtjate ehitusload vaidlustatud. Kuigi riigikohus andis vendadele sel nädalal võidu, on ministeerium veendunud, et Aidu tuulikud ei vasta endiselt ehituslubadele.

Nende hinnangul ei võtnud kohus sisulist seisukohta 2015. aastal Aidu tuulepargi ehituseks väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas. «Riigikohtu määrus ei muutnud faktilist olustikku, mille kohaselt ei vasta Aidu tuuleparki juba

püstitatud tuulegeneraatorid teemaplaneeringule, projekteerimistingimustele ega vasta ka 2015. aastal väljastatud ehituslubadele. Jätkuvalt ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlastust,» ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang nädala alguses BNSile.

Samuti pole kaitseministeeriumi hinnangul riigikohtu menetlusse mi evõtmise määrus sisuline lahend. «Kohus ei võtnud seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas,» lisas Sang.

Teda toetas ka TTJA, kelle hinnangul on Sõnajalgadel seoses riigikohtu otsusega küll kehtiv ehitusluba, kuid Aidu tuulepargis juba ehitatud tuulikud on vastuolus teemaplaneeringuga, mistõ u ehituskeeld juba püstitatud tuulikutele jääb kuni lammutusküsimuse otsustamiseni.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik