Sõnajalad müüvad oma majad Viimsis, millel on mõlemal katusel helikopteri maandumisplats.

Oleg Sõnajalg ütles, et majade müük tuleneb sellest, et neil on tekkinud rahalised kohustused Eesti pankade ja koostööpartnerite ees.

«Riik on tekitanud meile Aidu tuulepargis kehtestatud viibimiskeelu ja kohtusaagadega miljonitesse ulatuvat kahju. Samal ajal kui ametnikud meid kotivad, maksame Aidus olevate tõstekraanade eest 10 000 eurot päevas renti,» ütles Sõnajalg.

Miiduranna elamurajoonis asuvate luksuslike elumajade eest loodavad mehed teenida veidi üle kolme miljoni euro, poolteist miljonit ühe eest.

«Alles möödunud nädalal sai üks tuuliku generaator viibimiskeelu tõttu poole miljoni euros suuruse kahju, kohtukuludest ja kaotatud ajast ei tahaks rääkidagi. Samuti nõuab meilt riik –  hoolimata sellest, et ehitus on jõuga peatatud – iga kuu veel 10 000 eurot hoonestusõiguste eest ja kohustab meid lepingu järgi tuulepargi valmis ehitama nüüd juba 4 aasta jooksul 2023 kevadeks.» ütles ta.

Oled Sõnajalg rääkis, et tema hinnangul proovivad ametnikud nende ettevõtmist lämmatada, et tuuleparki saaks arendada mõni sobivam ettevõte.

«Kui on vaja, oleme valmis kõik maha müüma, aga oma elutööd me ei lase ära hävitada ja Aidu tuulepargi me ehitame valmis, ükskõik kui palju ametnikud kavatsevad kiusata ja meie innovatsioonile kaikaid kodaratesse visata,» ütles Sõnajalg.

Majade katused sobivad helikopteri maandumise platsiks

FOTO: City24

OÜ Eleon Green esitas 29. aprillil Tallinna halduskohtule kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutuse peale, millega peatati Aidu tuulepargis ehitustegevus. Lisaks sellele soovis Eleon Green kohtu poolt esialgse õiguskaitse seadmist nende kasuks ehk TTJA ehituskeelu tühistamist.

3. mai pärastlõunal tegi Tallinna halduskohus määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse rahuldamata. Kohus on seisukohal, et lisaks TTJA ettekirjutusele on Aidu tuulepargi tuulikute ehitamine keelatud juba Tartu halduskohtu poolt 2017. aasta mais kohaldatud õiguskaitsega. Seetõttu vastutab Eleon Green Aidu tuulepargis tekkivate võimalike ohuolukordade eest ise. Samuti on kohus seisukohal, et riigi julgeolekuohust lähtuv avalik huvi kaalub üles kaebaja erahuvi.

Varem on arendaja esitanud kohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 19. aprillil kehtestatud viibimiskeelu suhtes. See jäi Tallinna ringkonnakohtu poolt rahuldamata põhjendusel, et pärast 2017. aasta mai kohtumäärust jätkas Eleon Green ehitustegevust, hoolimata sellest, et nad olid teadlikud kaitseministeeriumi vastuseisust tuulikute püstitamisele. Seega võttis kaebaja teadliku riski, et riigiasutus võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama, teatas TTJA.

Sõnajalad müüvad oma luksuslikud majad Viimsis

FOTO: city24.ee

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

mai 6th, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht