Kui kuskil kümmekond päeva tagasi kirjutas Postimees, et ettevõtjatest vendade Sõnajalgade kannatus katkes, kuna kohtuasi, mis pani nende Aidu tuulepargi ehituse seisma, ei liigu üldse edasi, siis nüüd on selles osas toimunud üsna oluline läbimurre.

Viimasel ajal just tuuleenergeetikale keskendunud vendade Oleg ja Andres Sõnajala mure oli, et riik on asunud Aidu tuulepargi kohtuprotsessi tahtlikult venitama, mistõttu esitasid nad 26. jaanuaril Tartu halduskohtule taotluse justiitsministeeriumilt kohtupidamiseks vajalike dokumentide väljanõudmiseks. Ühtlasi tegid Sõnajalad ettepaneku ministeeriumi trahvida tahtliku asjaga venitamise eest.

Nüüd selgub aga, et Tartu halduskohus on otsustanud Sõnajalgade taotluse selle kõige olulisemas punktis napilt nädal aega hiljem pärast selle esitamist rahuldada. Nimelt kohustas kohus oma esmaspäevase, 5. veebruari määrusega justiitsministeeriumi esitama kohtule hiljemalt 12. veebruariks Sõnajalgade ettevõtte Aidu Tuulepark OÜ taotletud kaitseministeeriumi 1. veebruari 2017 taotluse, mis oli järelevalvemenetluse algatamise aluseks.

Trahvi justiitsministeeriumile ei määra

«Kohtu hinnangul võib nimetatud dokument asjas tähtsust omada,» põhjendas kohtu pressiesindaja Krista Tamm. Küll aga jättis halduskohus läbi vaatamata vendade Sõnajalgade taotluse kohustada justiitsministeeriumi esitama kohtule haldusjärelevalve toimiku või menetluses kogutud dokumendid. «Seda põhjusel, et kohus on sama Aidu Tuulepark OÜ taotluse juba varasema, selle aasta 16. jaanuari määrusega rahuldanud,» ütles Tamm.

Ühtlasi jättis kohus rahuldamata Sõnajalgade taotluse justiitsministeeriumile trahvi määramiseks, kuna selleks puuduvad seaduses ette nähtud alused. «Aidu Tuulepark taotles trahvimist väidetava valeväite esitamise eest ja kohtu määratud dokumentide esitamise kohustuse rikkumise eest. Kohus leidis, et kuigi üks dokument esitati kohtule hilinemisega, ei ole see põhjustanud menetluse venimist või muul viisil takistanud asja õiget, kiiret ja võimalikult väikeste kuludega menetlemist,» selgitas kohtu pressiesindaja.

Tema sõnul pidas kohus haldusjärelevalve menetluses kogutud dokumentide loetelu esitamist piisavaks, kuna kõik loetelus nimetatud dokumendid olid kohtule varem juba esitatud. «Kohus ei nõustunud Aidu Tuulepargi väitega, et justiitsministeerium oleks pidanud esitama need dokumendid uuesti või et dokumentide hulka oleks tulnud tingimata arvata ka AT täiendava taotlusega küsitud dokument ehk kaitseministeeriumi 1. veebruari 2017 taotlus.»

Otsus on lõplik

Kohtu pressiesindaja ütles, et ettevõtjatel oli võimalus esitada selle dokumendi saamiseks konkreetne taotlus ning vastava taotluse saamisel kohus selle ka rahuldas. «Kohtul ei ole alust väita, et ministeerium oleks jätnud mõne haldusjärelevalve käigus kogutud dokumendi kohtule esitamata,» sõnas Tamm. Ühtlasi märkis ta, et  esmaspäevane määrus on lõplik ja ei ole edasikaevatav.

Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liikme Andres Sõnajala näol on kohtu otsuse näol tegemist positiivse uudisega, mis tõestab, et elame õigusriigis. «Meie taotluse eesmärgiks oli, et kohus mõistaks õigust võttes arvesse kõiki olulisi menetlusdokumente, sh kaitseministeeriumi taotlust järelevalvemenetluse algatamiseks ja antud juhul on sellised dokumendid ministeeriumilt välja nõutud,» lausus ettevõtja.

Ühtlasi märkis ta, et mis puutub trahvimisse, siis trahvinõude eesmärgiks oli pigem pöörata tähelepanu ministeeriumi hooletusele asjaajamises. «Loomulikult pole meie eesmärgiks, et riik trahviks riiki, vaid et asju tehtaks korralikult ja õigeaegselt, nii nagu nõutakse ka ettevõtjatelt,» sõnas Sõnajalg.

Võimalik veel kokkuleppele minna

Kohtu pressiesindaja sõnul lahendab kohus lahendab samas kohtuasjas ka eelmise aasta 13. novembril 2017 esitatud kolmandat taotlust Aidu Tuulepargile trahvi määramiseks esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest.

«Esimesel korral kohus esialgse õiguskaitse määruse rikkumist ei tuvastanud, teisel korral määras Aidu Tuulepargile trahvi. Mõlemad määrused on praeguseks jõustunud,» märkis Tamm. Ta lisas, et kolmandas trahviasjas edastas kohus teisipäeval kohtuasja osalistele ettepaneku lahendada esialgse õiguskaitse kohaldamisel tekkinud vaidlus omavahelise kokkuleppega.

Neil on aega oma lõplike seisukohtade esitamiseks 21. veebruarini. Haldusasja eelistung toimub 6. märtsil.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

veebruar 8th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht