Eleoni ja riigi suuri vaidlusi vaidlusi tekitanud tuuliku ehitamine Aidu tuulepargis.Foto: Rauno Volmar

Riigiga peetud vägikaika vedamisse tuleb pöörde, sest Tartu Ringkonnakohusnimetas Eleoni Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamise Ida-Viru maavanema poolt õigustühiseks, väitsid Oleg ja Andres Sõnajalg.

Eleon täidab Sõnajalgade kinnitusel kahe kuu jooksul järelvalveameti nõuded ning jätkab seejärel Aidu tuulepargi ehitamist, sest nende väitel ei sega see uute arvutuste kohaselt luureradareid.

Ringkonnakohtu otsusest järeldub, et maavanem ei saanud ehitusluba tühistada, sest tegi oma otsuse liiga hilja.

Sõnajalad eeldavad, et ringkonnakohtu otsus jääb kehtima ka siis, kui justiitsministeerium peaks selle Riigikohtusse edasi kaebama ning nad saavad tuulepargi ehitamisega edasi minna.

Vennad selgitasid, et tegelikult omab Aidus tuulepargi ehitamiseks luba kaks Eleonile kuuluvat ettevõtet Eleon Green ja Aidu Tuulepark. Kusjuures Sõnajalgade väitel on vaidlustatud Aidu Tuulepargi ehitusluba. Kuid Eleon Green omab täpselt samasugust ehitusluba täpselt samade tuulikute ehitamiseks ning selle üle pole seni ühtegi vaidluist olnud.

Kuivõrd tehnilise järelevalve ameti poolt peatati vaid kahe tuuliku ehitamine, siis saaks Eleon ülejäänud 30 tuuliku rajamist ilma takistusteta jätkata, selgitasid Sõnajalad.

Kuivõrd aga just need kaks peatatud ehitusega tuulikut on mõeldud referentsüksusteks, mis on varustatud eriliste mõõtmisseadmetega, on ka nende lõpunui ehitamine oluline.

Tehnilise järelevalve amet andis sellel nädalal Aidu tuulepargi arendajale Eleon Green OÜ-le kuu aega, et ettevõte saaks ümber lükata ameti poolt tuvastatud rikkumised. Kui Eleon nõuet täita ei suuda, lammutatakse tuulepargi juba rajatud osa. Kaitseministeeriumi hinnangul on tegu ohuga riigi julgeolekule, sest tuulikud takistavad luureradarite tööd.

Sõnajalad aga näitasid ajakirjanikele nende endi poolt tellitud arvutusi, mille kohaselt Eleoni tuulikud ei takista radareid isegi siis, kui nende parameeterid ei muudeta.

Samas aga avaldasid vennad lootust, et saavad juba kahe kuu pärast tuulepargi ehitamisega jätkata.

„Tehnilise järelevalve amet andis meile kuu aega puuduste kõrvaldamiseks, kuid lubas vajadusel tähtaega pikendada,” ütles Andres Sõnajalg. „Me vajame rohkem aega juurde, palume seda tehnilsie järelevalve ametilt. Usume, et kahe kuu pärast saame jätkata.”

Samas aga tõstis Oleg Sõnajalg taas üles sõjalipu, sest väitis, et Eleon ei kavatse oma rehkendusi ametnikele näidata. „Me ei esita oma ettevõtte konfidentsiaalset infot tehnilise järelevalve ametnikele, sest me ei usalda neid,” lausus Oleg Sõnajalg.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatas tänase kohtuotsuse valguses, et jätkab oma järelevalve menetlusega nii, nagu kolmapäeval oli juba selgitanud.

Amet on oma menetluse käigus tuvastanud, et Aidu tuulepargi Tuulik 4 ja Tuulik 5 kinnistutele püstitatud tuulikud:

– ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile
– on vastuolus kohaliku omavalituse teemaplaneeringuga
– neile puudub Kaitseministeeriumi kooskõlastus
– neil puudub maa-ameti kui omaniku esindaja nõusolek
– tegemata on ehitusgeoloogilised uuringud
– tegemata on keskkonnamõju täiendav hindamine
– ei ole selge, millist tuulikut on tegelikult ehitatud
– killustikupatjade kohta ei ole projektdokumentatsiooni

Just nendele asjaoludele ootabki järelevalveamet arendaja selgitusi.

Kaitseministeerium teatas omakorda, et Tartu Ringkonnakohtu tänane määrusei mõjuta sisuliselt mitte ühtegi hetkel käimas olevat haldusmenetlust.

„Ehituskeeld ja viibimiskeeld kehtivad endiselt,” teatas ministeerium. „Aidu tuulepargi rajatised on jätkuvalt vastuolus teemaplaneeringuga, Kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on jätkuvalt märksa kõrgemad kooskõlastatust. Seega on riigil jätkuvalt kohustus sekkuda sellisesse ebaseaduslikku ehitustegevusse.”

Allikas: Delfi

Foto: Avalik