ettevõtja: Oleg Sõnajalg

Viis aastat tagasi soetas AS Eleon kontorihoone Salme alevikus, kuhu asuti rajama ettevõtte tuulegeneraatorite tarkvaraarendus- ja juhtimiskeskust. Eile teatas ettevõtte juhatuse liige Oleg Sõnajalg Meie Maale, et on otsustanud kogu Eleoni arendustegevuse Eestist ära viia.

„Oleme viimasel aastal kogu oma energia sellele pühendanud. Kui oleme suutnud leiutada ja turule tuua nii innovaatilise ja suure konkurentsieelisega toote, siis suudame sellele tehnoloogiale leida maailmas ka sobiva majanduskeskkonna, kus sellest saaks välja kasvada tuuleenergeetika Tesla,” ütles Sõnajalg. Tema sõnul on Eesti orienteeritud riigikapitalismile, mitte vabale ettevõtlusele. Sõnajala hinnangul kogeb praktiliselt iga Eesti ettevõtja ametnike pahatahtlikkust, mida ei kompenseeri ei digiriik ega ettevõtete tulumaksu puudumine.

Sõnajala sõnul ei ole Eesti sobilik keskkond oma Nokia tekkeks ning on ja jääb riigikapitalismile orienteeritud odavaks allhankeriigiks, kus kummardatakse väliskapitali ja kotitakse oma ettevõtjaid.

Ei ole ladusalt sujunud

Sõnajalgade soov tuuleenergeetikat ja -parke Eestis arendada pole ülemäära ladusalt sujunud. Salmel püstitatud tuulikud tekitavad meelehärmi kohalikele elanikele, suurarendus Ida-Virumaal Aidus, mille ehitamine peatati, takerdub küll riigi julgeoleku riive, küll bürokraatiaapsude taha.

Seoses sellega rehkendasid Sõnajalad kokku kahjusumma ning tegid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kompenseerida Aidu tuulepargi ehituse peatamisest tekkinud kahjud Tootsi tuulepargi hoonestusõiguse andmisega. Ettepanekut riik Oleg Sõnajala sõnul isegi ei kaalunud.

„Riigiametnikud on võtnud seisukoha, et ettevõtjatega läbirääkimisi ei peeta,” ütles ta. „Aga Aidu tuulepargi ehitame valmis igal juhul, maksu mis maksab! Tootsi tuulepargi maa oksjon andis selge indikatsiooni, mis on ühe tuulepargi väärtus ning millised jõud tegelikult protsesse juhivad. Ei maksa olla naiivne ja arvata, et takistused on tekkinud kõigest mõne ametniku kiusakast käitumisest.”

Tootsi maa oksjon kui tsirkus

Teisipäeval toimunud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) korraldatud avalikul suulisel enampakkumisel ostis Tootsi tuulepargi maa ära Eesti Energia hinnaga 51,5 mln eurot. Saaremaa tuuleenergeetika arendajate, vendade Andres ja Oleg Sõnajala ettevõtted enampakkumisel ei osalenud.

„Nähes seda, kuidas riik algusest peale on kogu seda protsessi juhtinud ainult Eesti Energia väravasse, ei näinud me mingit mõtet selles tsirkuses rohkem kaasa mängida. Tulemus oli ju ette teada,” tõdes Oleg Sõnajalg.

Enampakkumise alghind oli 12,3 mln eurot. Kui 2016. aastal otsustas valitsus anda Tootsi tuulepargi kinnistud Eesti Energiale mitterahalise sissemaksena väärtusega 4,1 miljoni eurot, siis teisipäevane oksjon lõppes hinnaga 51,5 miljonit eurot.

„Kusjuures avalikkuses tehti toona nägu, et just 4,1 miljonit eurot ongi Tootsi maa eest õiglane turuhind. Kus on täna need inimesed, kes olid selle otsuse taga? Kas keegi tegeleb sellega, et nad sellist „kingitust“ organiseerisid?” küsis Sõnajalg retooriliselt. „Nüüd kruvis seesama Eesti Energia selle „õiglase hinna“ 12,5 korda kõrgemaks ja väidab, et hoopis 50 miljonit on õiglane turuhind. Ma ei oska sellisele tegevusele viisakat nimetust anda.”

Kahjustab konkurentsi ja investeerimiskliimat

Tootsi tuulepargi enampakkumise tulemus on Sõnajala hinnangul tõestus sellest, et Eestis tohib tuuleenergeetikat arendada ainult üks firma, kelleks on riigi omandis olev Eesti Energia, kellele riik teeb turgu moonutavaid soodustusi, andes riigifirma käsutusse piiramatud raharessursid.

„Olgugi et raha tõstetakse ühest taskust teise, kahjustab see vaba konkurentsi ja mõjub halvasti Eesti investeerimiskliima usaldatavusele,” ütles Sõnajalg. „Enampakkumise tulemus tõestab veel kord väga ilmekalt, miks on kõik ülejäänud tuuleprojektid kaitseministeeriumi poolt peatatud – selleks, et riigifirma saaks kogu turu endale hõivata. Võin oma mütsi ära süüa, et Enefit Green taotleb riigilt Tootsi tuulepargi kvalifitseerumist vanale toetusskeemile,” sõnas Sõnajalg.

„Kuna teatavasti vanal toetusel on 600 GWh ülemine piir, siis selleks, et järgmised 12 aastat kogu toetusraha riigifirma taskusse kupatada, oligi vaja seniks kõik teised turuosalised tasalülitada.”

Lisaks Eesti Energia AS-ile osalesid Tootsi tuulepargi oksjonil OÜ Utilitas, Tuuleenergia OÜ ja Energiainvesteeringute AS.

Allikas: Meiemaa.ee