Andres Sõnajalg.Foto: Priit Simson

Aidu tuulepargi arendajat esindavad vandeadvokaadid advokaadibüroodest Derling Primus ja Supremia saatsid täna riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikud on teinud teadvalt ebaseadusliku otsuse, etatasid Andres ja Oleg Sõnajalg.

Karistusseadustiku § 291, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist, võimaldab järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg.

Vandeadvokaat Erki Kergandbergi ja vandeadvokaat Silja Holsmeri allkirju kandvas kuriteokaebuses kirjutatakse, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.

Kuriteokaebuse ajendiks on TTJA 10. veebruari ettekirjutus, milles nõutakse Aidu tuulepargi ühe tuuliku osalist lammutamist, kuna tuuliku laba tipp olevat ka seisval kujul otseseks ja vahetuks ohuks riigikaitsele. Riigiprokuratuurile saadetud kaebuses selgitatakse, et TTJA ametnikele oli juba eelmisel kevadel esitatud pädeva asutuse dokument, mis kinnitab, et seisev tuulik ei vähenda riigikaitseliste süsteemide töövõimet. Samuti näitab rahvusvahelise ja sõltumatu ekspertbüroo analüüs, et isegi töötavatena omavad vaidlusalused nii kaks Eleoni tuulikut kui kogu Aidu tuulepark 30 Eleon tuulikutega kordades väiksemat negatiivset mõju kui Kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud 33 Vestase tuulikut.

Aidu tuuleparki arendava Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul oli TTJA varjus tegutsevate ametnike tegevusplaan aastaid üles ehitatud eeldusele, et varasemalt kõrguspiiranguta kooskõlastatud ja 2015. aastast ehitatud tuulepargil ei tohi ühtäkki olla mitte mingisuguseid mõjusid riigikaitsesüsteemidele.

TTJA ei tea, kelle suhtes on kuriteoteade tehtud ning mis on selle täpne sisu.
TTJA peadirektor Kaur Kajak kinnitab Sõnajalgade süüdistustele vastuseks, et TTJA ehitusosakond eesotsas Kati Tamtikuga on alates 2019. aasta märtsist läbi viinud põhjaliku menetluse ning sealhulgas analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüsi.

10. veebruaril tehtud ettekirjutus oli tema sõnul vältimatu, kuna Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ja oht riigi julgeolekule on juba realiseerunud.
“Lisaks sellele oleme Aidu tuuleparki külastades näinud, et hoolimata TTJA seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises,” lausus Kajak.

Ta lisas, et 10. veebruaril tehtud ettekirjutust ei ole Eleon Green TTJAle teada olevalt kohtus vaidlustanud ning oma eelmise kaebuse võtsid nad ise kohtus tagasi. “TTJA töötajate ülesanne on kaitsta kõigi Eestis elavate inimeste huve ja tagada nende ohutus. Seda kohustust on Kati Tamtik täitnud suurepäraselt ning talle seadusega ette nähtud piirides,“ ütles Kajak.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik