Eleoni pressikonverents, Andres Sõnajalg, Oleg SõnajalgFoto: Ilmar Saabas

Tuuleärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg, kes on viimased paar aastat pidanud võitlema erinevate riigiasutustega oma õiguse pärast ehitada Ida-Virumaale Aidusse tuulepark, korraldasid täna pressikonverentsi, kus vastasid 26. juunil Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti (TTJA) esitatud ähvardusele juba augustist kahte tuulikut Aidu tuulepargis lammutama asuda.

„Täna on tegu väärarusaamade, võiks isegi öelda süüdistuste, etteheidete ümberlükkamisega, mis seonduvad Aidu tuulepargi ehituse ja tegevusega,” ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg pressikonverentsi sissejuhatuses, viidates 26. juunil neile esitatud osalise lammutamise ettekirjutusele TTJA poolt. „Seal siis heideti meile ette igasuguseid asju, mis ei vasta tõele.”

Kuivõrd Sõnajalad peavad tänaseks esitama ametile omapoolsed selgitused, otsustasid Sõnajalad oma seisukohtade esitamise eel sarnaselt TTJA juunikuisele sammule avalikkusele pressikonverentsi korraldada.

„Kui nüüd peadirektor ka oma sõna peab, ei jätku sellele enam nende poolt püüdu lammutamisettekirjutust jõuga ja seadust eirates ära teha,” avaldas Andres Sõnajalg lootust, viidates sellele, et usuvad, et nende selgitused on ammendavad ja tuulikute lammutamiseni asi ei lähe.

Sõnajalgade sõnul on TTJA oma pädevust ületanud

Tema kinnitusel otsustasid nad Eleon Greeni ehituslubade alusel jätkata 2017. aasta kevadel peatatud Aidu tuulepargi ehitust. Sõnajala sõnul on tegu kehtivate ehituslubadega – mida kinnitas ka kohalik Lüganuse vald –, küll aga ei olnud sellega nõus TTJA, kes märtsis alustatud ehituse aprillikuus peatas ning kehtestas ka politsei kaasabil arendajatele objektil viibimiskeelu.

SEOTUD LOOD:

Arendaja sõnul pole neid ehituslubasid kohtus vaidlustatud ega ka peatatud. „Mis TTJA on teinud, on suures osas oma pädevust ületanud,” ütles Sõnajalg. Tema sõnul ei ole TTJA-l õigus teha riiklikku järelvalvet ehituslubade üle – see kuulub kohalikule omavalitsusele –, kuid antud juhul on TTJA ise seda teinud. „Käesoleval juhul on TTJA just seda teostama – milleks neil pädevus puudub,” rõhutas Andres Sõnajalg.

Tema sõnul lähtub TTJA oma tegevuses kaitseministeeriumi tellimusest. „Kooskõlastamise käigus pole kaitseministeerium algusest peale seadnud kõrguspiiranguid,” sõnas Andres Sõnajalg, viidates vaidlusele, mis käib täna püstitatud Aidu tuulikute kõrguse osas.

Ainus, mis on ministeeriumi huvitanud, on Sõnajala kinnitusel olnud häiringud Kellavere radarile, mis on tema kinnitusel ka nõrgemad, kui nii TTJA kui kaitseministeerium väitnud on. Arendajate sõnul on kaitseministeerium võtnud võrdluses aluseks olukorra, kui seal ei ole üldse tuuleparki. Ka ei nõustu nad väidetega nagu oleks tänaseks püstitatud kaks tuulikut ebastabiilsed.

„See on väga naiivne, võiks isegi öelda absurdne, et nüüd tulla ütlema, et need kaks tuulikut, mis on püsti pandud, on ebastabiilsed ja on ehitatud ebapiisavate tugevusarvutustega, on lapsejutt, pahatahtlik ja meie jaoks lausa naeruväärne,” rääkis tehnoloogiaettevõtte Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Tema sõnul on Eleoni tuulikute arendamise puhul tehtud üle poole tuhande simulatsiooni. Neid kajastavaid dokumente aga arendajad TTJA-le esitada ei kavatse, kui amet ei kirjuta alla konfidentsiaalsuskohustusele, kuna TTJA on seni lasknud asja puudutavatel dokumentidel tutvuda kolmandatel isikutel ja isegi konkurentidel.

Nii esitavad Sõnajalad täna TTJA-le dokumendi, kus suurem osa tekstist on mustaks tehtud – ehk ära peidetud. „Need arvutused on kõik olemas,” kinnitas Andres Sõnajalg. Ka ei vasta arendajate sõnul TTJA väited nagu oleks nende tuulikud 35 lubatust kõrgemad tõele, nende väitel on TTJA teostanud oma mõõtmisi täiesti valesti, kasutades nö fookus-pookust.

Oleg Sõnajala sõnul käib praegu nii suur võitlus Aidu tuulepargi pärast seetõttu, et tegu on kalli, 160-165 miljonit maksma mineva investeeringuga ja praegused vaidlused määravad ära selle, kes selle projekti peatamisega seonduvad kahjud kinni maksab. “Kahju on see, et TTJA oma nime häbistab,” märkis ta.

TTJA jaoks jääb üheks lahenduseks jätkuvalt lammutamine

„TTJA on teinud aprillis, pärast ehitustegevuse peatamise ettekirjutust, Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse dokumentide väljastamiseks Aidu tuulik 4 ja 5 ehitustegevuse kohta,” ütles TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Tema sõnul esitas arendaja dokumendid osaliselt, kuid nende põhjal ei ole võimalik anda hinnangut tuuliku kui terviku ohutuse kohta. „Lisaks oleme teostanud Aidu tuulepargis kahel korral mõõtmisi, millega olema fikseerinud, et püstitatud tuulikud on ca 35 m kõrgemad kui planeeringus ja ehituslubades lubatud. See omakorda juba täna häirib riigikaitset tagavate süsteemide tööd,” ütles TTJA esindaja.

26. juunil edastas amet Eleon Green OÜ-le ärakuulamisõiguse osalise lammutusettekirjutuse eelnõu osas, millega anti arendajale võimalus kõik nende poolt tuvastatud mittevastavused ümber lükata. „Nimelt on tuulikud oluliselt kõrgemad lubatust, mis omakorda ohustab riigikaitse tagamist ning ka tuulikute enda ohutus pole tõendatud, kuna arendaja ei ole ei TTJA-le ega ka kohalikule omavalitsusele esitanud vastavat dokumentatsiooni,” märkis Alamäe.

Tema sõnul ei ole TTJA-l teada, et arendaja oleks täitnud talle planeeringu ja hoonestusõiguse pandud kohustusi (nt ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimine endisel kaevanduse alal, kuhu täna on püstitatud tuulikud).

„Lisaks väljastasime juulikuus arendajale menetlustoimiku koos kõigi ekspertiisidega, mida olema tuulepargis ning selle ehitustegevuse kohta läbi viinud,” ütles ameti esindajana. Esialgne vastamise tähtaeg seisukohtade esitamiseks oli arendajal 26. juuli, millele nad palusid pikendust. Algselt pikendas TTJA vastamise tähtaega 26. augustini ning siis arendaja palvel veelkord tänase, 3. septembrini.

„TTJA edasise menetluse otsused sõltuvad sellest, millised dokumendid ja seisukohad esitab tänase päeva jooksul arendaja TTJA-le. Kui vastuolusid planeeringule ja ehituslubadele, riigikaitsesüsteemide töö häirimist ning ehitiste ohutust ei õnnestu ümber lükata, on üheks võimalikuks lahenduseks püstitatud tuulikute osaline lammutamine. Kuivõrd tegemist on ärakuulamisõigusega, siis detaile me hetkel ei saa avaldada,” ütles Alamäe.

Vaidlustavad sellisel juhul kohtus

Kui TTJA peaks leidma, et Sõnajalgade täna esitatud põhjendused neid ei veena ja läheb lammutamisettekirjutuse rakendamisega edasi, siis lubavad arendajad selle kohtus vaidlustada. “Miks me oleme nii resoluutsed, on sellepärast, et me näeme, et meie õigusi on rikutud igal sammul,” põhjendas Oleg Sõnajalg.

Kuna praegu liigub ülejäänud 28 tuulikuga seotud kohtuasi arendajaid soosivalt – ehk Ida-Viru maavalitsusel ei olnud õigust üle kahe aasta tagasi peatada Aidu tuulepargi ehitust -, siis võib juhtuda, et kuniks vaieldakse täna püstitatud kahe tuuliku lammutamise üle, hakkab sinna kõrvale ülejäänud tuulikud ikkagi kerkima. Selles asjas peaks riigikohus lähiajal otsustama, kas võtab asja üldse menetlusse.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik