(Vasakult) Oleg Sõnajalg, Andres Sõnajalg Tiina Kõrtsini

Ärimees Andres Sõnajalg teatas, et Aidu tuulepargi ehitust takistavad ametnikud suurendavad Eesti riigi vastu kogunevat kahjunõuet tempoga kaks miljonit eurot kuus.

„Tuulepargi ehituslubade kehtivuse osas kahes kohtuastmes kaotajaks jäänud justiitsministeeriumi ametnikud põletavad edasise vaidlusega maksumaksja raha, samas kui arendaja pakub riigile kompromissi, millest kõik võiksid võita,” ütles Eleon Greeni juhatuse liige Andres Sõnajalg. „Kohtukulud on seejuures marginaalsed, tõsine kahjunõue tuleneb hoopis monteerimistööde peatamisega seotud kahjudest.”

Sõnajala sõnul võtab Riigikohus menetlusse kõigest 10–15 protsenti haldusasjadest. Samas on antud juhul see tõenäosus veelgi väiksem, sest vaidlus on juba kord Riigikohtus käinud ning nii Halduskohus kui ka Ringkonnakohus tegid oma tuulepargi arendust toetavad otsused just Riigikohtu suuniste järgi. „Sarnaste asjaoludega kohtuasju Riigikohus üldjuhul üle ühe korra menetlusse ei võta, näitab senine õiguspraktika,” viitas Sõnajalg.

Aidu tuulepark oleks esimene tuulepark maailmas, mis saaks kasutusele võtta kõige efektiivsemad ja innovaatilisemad nn ujuva generaatoriga Eleoni tuulikud, mis ületavad oma parameetritega kõiki teisi tuulegeneraatoreid.

Need tuulikud välja töötanud AS Eleon juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on referentstuulepargi arenduse peatumisel selge hinnalipik küljes ning see suureneb iga päevaga. „Ühes kuus läheb ametnike perspektiivitundetu mängurlus maksumaksjale maksma suurusjärgus kaks miljonit eurot. Riigimehelik ning avaliku ressursiga heaperemehelik ringikäimine see kindlasti ei ole,” lisas ta. „Praegu on paslik aeg lõpetada avalikkuse eksitamine tuulikute mõõtmise teemal ja vaadata sisuliselt otsa küsimustele, kuidas saaks Eesti riik täidetud taastuvenergia tootmise kohustuse, vältida sotsiaalset katastroofi Ida-VIrumaal ning tagada mõistagi ka õhuseireradarite efektiivset tööd. Aga ükski neist lahendustest ei tule kohtus jonnimisest.”

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik