Visualiseering Enefit Greeni kavandatavale tuule pargi alale Valga–Uulu maanteelt Kilingi-Nõmme suunas. FOTO: Enefit Green

Enefit Green soovib Saarde valda rajada kümne tuulikuga tuuleparki, mille koguvõimsuseks on kavandatud 70 megava i. Valmides oleks see üks suurema võimsusega tuuleparke kogu riigis ja ka Baltikumis.

Enefit Green soovib Saarde valda rajada kümne tuulikuga tuuleparki, mille koguvõimsuseks on kavandatud 70 megava i. Valmides oleks see üks suurema võimsusega tuuleparke kogu riigis ja ka Baltikumis.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas eile Saarde vallale eriplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõju hindamist ja selgitada välja, kas Ristiküla lähistele saab püstitada tuulikud.

Riigifirma juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnutsi on ettevõte  aastaid  uurinud Eestisse tuuleparkide rajamise väljavaateid ja analüüside kohaselt on kõnealune koht tugeva tuulepotentsiaaliga. “Järgmise sammuna tehtav keskkonnamõju hindamine peabki nüüd välja selgitama, kas ja kuidas on tuulepargi rajamine Saarde valda võimalik,” teatas ta.

Kärmase kinnitusel teeb Enefit tuulepargi protsessis vallaga tihedat koostööd. “Anname endale aru, et kõikide suuremate taristuprojektide puhul on vaja kohalike elanike toetust,” lausus ta. Lisades, et elanikud saavad arvamust avaldada keskkonnamõju hindamise käiguski.

Praeguse plaani kohaselt hakkaksid tuulikud asuma metsa  sees  ja  vähemalt kilomeetri kaugusel eluhoonetest. Kärmas märkis, et aina enam eelistatakse püstitada tuuleparke kas merele või metsa, sest seal häirivad need inimesi kõige vähem.

“Metsaaladel arendatavate tuuleparkide puhul oleme võtnud eeskuju Soomest ja Saksamaalt, kus neid on viimastel aastatel palju rajatud,” selgitas Enefit Greeni juhatuse esimees.

Riigifirmal tuleks tulevikus lahendada maaomandi küsimus. “Sellele alale, mille kohta me eriplaneeringu taotluse sisse andsime, jäävad nii era- kui RMK-le kuuluvad maad,” rääkis Kärmas. Ka  seetõttu võib selguda, et isegi kui eriplaneeringu menetlus kulgeb   ettevõttele edukalt, on võimalik püsti panna siiski vähem tuulikuid.

Sellele alale, mille kohta me eriplaneeringu taotluse sisse andsime, jäävad nii era- kui RMK-le kuuluvad maad.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut saab algatada haldusüksuse volikogu. Saarde valla haldusnõunik Mar i Rooden ütles, et volikogu saab seda kõige varem arutlusele võtta veebruaris. Enne seda käib taotlus läbi arengukomisjonist.

Tuulepark valmib plaani järgi 2025. aastal. Viimased suuremad pargid Eestis – Paldiskis ja Narva tuhaväljal – hakkasid tööle 2012–2013.

Enefit Greenil ja Eesti Energial on praegu riigis eri etappides käsil kolm tuulepargi arendust: Loode-Eesti ja Liivi lahe meretuulepark ja kuni 30 tuulikuga park Lääne- Nigula vallas Läänemaal. Samuti tahavad firmad jätkata Tootsi tuulepargi ehitusega, kui 18. veebruari enampakkumisel õnnestub maa omandada.

Allikas: Pärnu Postimees

Foto: Avalik