RMK nõukogu esimees Andres Talijärv. | FOTO: PRIIT SIMSON/PM/SCANPIX BALTICS

Kui kevadel võtsid mitu suuremat tuuleenergiaettevõtjat jalge alla kohtutee riigiga, et Tootsi tuulepargi maa läheks Eesti Energiale andmise asemel enampakkumisele, siis praeguseks on nad kohtus vaidlustanud ka enampakkumise. Selle korraldaja RMK leiab nüüd sarnaselt Eesti Energiaga, et tuuleettevõtjad ajavad kiusu ega ole maa ostmisest tegelikult huvitatud.

«Sellisel enampakkumisel ei tahagi teised eraettevõtted osaleda, sest neil tingimustel saab võita üksnes Eesti Energia. Eesmärk ei ole ju see, et saaks lihtsalt enampakkumisel osaleda, vaid et saaks Tootsis tuuleparki arendada,» rääkis üks enampakkumise vaidlustanud ASi Raisner juhatuse liige Harry Raudvere, miks nad on taas kohtutee ette võtnud.

Tema kinnitusel pole mingit kahtlust, et kõik kaebajateks olevad arendajad tõesti soovivad seal tuuleparki rajada. «Praegu on aga asjaolud seatud ja enampakkumise tingimused korraldatud nii, et ükskõik millisel muul arendajal peale Eesti Energia pole seda teha võimalik,» nentis tuuleettevõtja.

Tema sõnul ei ole enampakkumise vaidlustanud ettevõtjad nõus sellega, et teiste jaoks muudetakse konkureerimine lihtsalt mõttetuks. «See oleks umbes sama, kui panna stardijoonele kümme jalgratturit ja üks mootorratas ning öelda, et võite ju kõik ühel distantsil võistelda.» Raudvere väitel on ka mitu potentsiaalset välisinvestorit seetõttu huvist tuulepargi arendamise vastu loobunud.

RMK ja Eesti Energia vastulöök

Tallinna halduskohus otsustas nii Raudvere ettevõtte ASi Raisner, vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõtte Eleon ASi kui ka tootja Nelja Energia tütarettevõtte Tootsi Tuulepark OÜ kaebuste alusel peatada 8. novembril toimuma pidanud avaliku enampakkumise seniks, kuni selles asjas on kas kohtuotsus või menetlemine lõpetatakse.

Küll aga esitasid Eesti Energia koos enampakkumise korraldaja RMKga 21. novembril ringkonnakohtule avalduse, et enampakkumise peatamine tühistataks. Kohus võttis selle menetlusse ja peaks langetama otsuse, kuidas asjaga edasi minna, pärast 28. novembrit, kui kaebajad on oma vastuväited kohtule esitanud.

«Nõukogu vaatas selle pilguga peale, et nii on mõistlik asjaga edasi minna,» põhjendas vastusammu RMK nõukogu esimees Andres Talijärv. Tema sõnul panevad nad ette, et kohus vaataks enampakkumise vaidlustamise mõistliku aja jooksul läbi. «Minu teada peaksid nad (kohus – toim) juba praegu olema suutnud mõne materjaliga tutvuda,» rääkis RMK nõukogu juht.

Küll aga on Talijärvel tugevad kahtlused, kas enampakkumise vaidlustanud ettevõtted tegelikult tahavad sellel osaleda. «Need kõik on otsitud põhjused,» ütles ta veendunult. Tema sõnul teadsid kõik osapooled, et asi läheb enampakkumisele pärast valitsuse kevadist otsust, mis tühistas Pärnumaal asuvas Tootsi kinnistu andmise riiklikule energiaettevõttele Eesti Energiale.

«Asja lahendamisest huvitatud osapooled ei oleks kindlasti hakanud seda niiviisi läbi kohtu takistama. See ei olnud kellegi jaoks ootamatu. Kogu aeg küsiti, millal tuleb, ja siis kui tuli, hakati vaidlustama, et nemad ei teadnud midagi. Kummaline käik,» nentis RMK nõukogu juht. Seda, et tuuleenergiaettevõtjatel puudub tegelikult huvi Tootsi maa-ala vastu, on juba pikemat aega väitnud ka Eesti Energia, kes jääb sellele seisukohale kindlaks ka praegu.

«Samade ettevõtete esindajad on ajakirjanduses öelnud, et kui keegi teine ehitab Tootsi tuulepargi valmis, siis kaotavad nad suuri summasid. Kaugemalt ei ole vaja nende kaebuste motiive otsida,» rääkis Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk põhjustest, miks nad taotlevad enampakkumise peatamise tühistamist.

Kuigi üks enampakkumise vaidlustanud ettevõtjatest, Nelja Energia juht Martin Kruus möönab, et kogu vaidluse sisu taandub tõesti rahale, kaasneb sellega tema sõnul ka põhimõtteline küsimus olukorrast, kus riik loob juba seadusandlikul tasandil talle kuuluvale ettevõttele ebaõiglast konkurentsieelist.

Käivad seadusest kõrgemal

«Kõige suurem probleem on hoopis taastuvenergia toetus, mis on antud juhul ettenähtud ainult ühele pakkujale. Vähemalt nii on väitnud meedia vahendusel see ainus ehk Eesti Energia,» märkis Kruus. Kuigi seda väidet kinnitab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ei leia sellist punkti kehtivast elektrituruseadusest ning see ei vastaks ka riigiabi loale.

«Kuidas saab nii olla, et eraettevõtjad peavad seadusi lugema Riigiteatajast, kuid Eesti Energiale kehtivad suletud kabinettides sündivad erandid, mis võimaldavad tal turul selgeltnägijana käituda?» kaitses Kruus nii enda kui ka teiste tuuleettevõtjate õigust Tootsi kinnistu enampakkumise tingimused vaidlustada. «Paraku on need disainitud ainult ühe osaleja huvides,» nentis ta sarnaselt Raudverega.

Ka arvustas ta eri liitude hiljutisi Eesti Energiat toetavaid ja teisi investoreid peletavaid avalikke pöördumisi. «Ühtäkki hakkas Eesti Looduskaitse Selts rääkima oma suurtoetajat, Eesti Energiat soosivate sõnadega, asudes kiitma selle Tootsi plaane. Sarnaseid parariiklikke propagandanäiteid on kahjuks teisigi,» mainis Kruus, viidates hiljutisele Eesti Elektritööstuse Liidu avaldusele.

Kas tuuleenergiaettevõtjatel oleks olnud muid lahendusi peale kohtutee? «Ilmselgelt need kirjad ja pöördumised riigi poole ei ole aidanud. Samas on kummaline see, et juba kahes menetluses on kohus nende argumendid kuulda võtnud, aga otsustajad on nende argumentide suhtes pimedad,» märkis Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist. Ta leiab, et eraettevõtjatel ei olnud enam muid valikuid.

180 miljonit ülekulu tarbija taskust

«See, mida Eesti Energia teeb, ei ole mingi heategu. Vastupidi, tarbijale tekib sellest projektist väga suur ülekulu. Tegemist on klassikalise ülekompenseerimise kaasusega,» lisas Tammist. Ta selgitas, et olemasolevat toetusskeemi arvestades toodab see projekt 12 aasta jooksul 180-miljonilist ülekulu. «Ja see tuleb kõigil tarbijatel oma rahakotist kinni maksta.»

Tammisti sõnul oleks selle raha eest võimalik teha viis sama suurt tuuleparki. «Oleks riik siiras selles tuuleenergia arendamise soovis, siis tehtaks vähempakkumised – mis antud kontekstis oleks ka õiglane – ja tehtaks veel viis sarnast vähempakkumist ning arendataks selles summas välja uusi tuuleenergiaprojekte. Aga sellist soovi ei ole, soov on muuta Enefit Taastuvenergia IPO riigi jaoks võimalikult väärtuslikuks.»

Üks tuuleettevõte, mis isegi pole kaalunud enampakkumisel osalemist, on suurettevõtja Oleg Ossinovski osalusega Skinest Energia AS. Nemad peaksid seda lihtsalt osalusraha raiskamiseks. Küll aga hindab ettevõtte juhatuse liige Jaak Tuksam vaidlust, mis tuuleettevõtjatel praegu käsil on, otsustavaks.

«Lõpuks määrab see tulem ka tulevikus, kui läbipaistvad need protsessid on, kuidas riigimaid jaotatakse. Ja see ei puuduta ainult tuuleenergiat, see võib ükskõik millise sektoriga juhtuda, selle vastu ei ole keegi kaitstud. Kui sellest vaidlusest kuidagigi mingi mõistlik lahendus välja tuleb, on see edaspidi kasulik kõigile, kes vaba konkurentsi tingimustes tegutsevad,» tõdes Tuksam.

INFOKAST: Kuidas on Tootsi tuulepargi lugu hargnenud?

2011 Eesti Energia hakkas tegema esimesi ettevalmistusi Tootsi Suursoosse tuulepargi rajamiseks.

5. juuli 2016 Vändra vallavolikogu kehtestas Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi esimese etapi teemaplaneeringu.

23. september 2016 Eesti Energia kuulutas tuulepargi ehituseks Tootsi Suursoosse välja riigihanke.

18. november 2016 Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et Enefit Taastuvenergia börsile viimisel mängib olulist rolli ka Tootsi tuulepargi rajamine.

6. detsember 2016 Tuuletehnoloogia liit taunis avalikult valitsuse plaani anda Tootsi Suursoo Eesti Energiale, viidates ebaõiglasele konkurentsieelisele.

8. detsember 2016 Valitsus otsustas Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks eraldada Tootsi tuulepargi kinnistu 4,1 miljonit euro eest riigiettevõttele.

21. detsember 2016 Tallinna halduskohus peatas valitsuse 8. detsembril langetatud otsuse.

18. jaanuar 2017 Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul annab Tootsi tuulepark tarbijatele sama raha eest poole rohkem taastuvenergiat aastas.

19. jaanuar 2017 Tallinna halduskohus peatas pikemaks ajaks valitsuse korralduse ellu viimise.

16. veebruar 2017 Ilmnes, et 4,1 miljonit Tootsi Suursoo hinnaks määranud kinnisvaraekspertiisi tellijaks oli kinnistu saaja ehk Eesti Energia ise.

27. veebruar 2017 Eesti Energia juht Hando Sutter tunnistas, et ilma Tootsi tuulepargita oleks Enefit Taastuvenergia IPO palju lahjem.

20. märts 2017 Avalikul kohtuistungil ilmnes, et Eesti Energia oli lisaks Tootsi maa-ala maksumuse ekspertiisile ka audiitorhinnangu tellija.

27. aprill 2017 Valitsus otsustas tühistada Tootsi tuulepargi ala eraldamise Eesti Energiale ja kuulutada sellele välja enampakkumise.

28. aprill 2017 Eesti Energia juht Hando Sutter ütles ettevõtte pressikonverentsil, et kui Tootsi tuuleparki ei tule, ei lähe ka Enefit Taastuvenergia börsile.

11. mai 2017 Selgus, et Tootsi tuulepargi enampakkumise viib läbi RMK, kes vaidlustalust maad haldab.

26. mai 2017 Tootsi enampakkumise väljakuulutamine venib, kuna RMK otsib parimat võimalust selle läbiviimiseks, et pärast ei oleks otsust võimalik vaidlustada.

21. juuni 2017 Ilmnes, et Enefit Taastuvenergia börsile viimine võib Eesti Energiale sisse tuua kuni 500 miljonit eurot.

16. oktoober 2017 RMK otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

3. november 2017 Eesti Energiat toetava avaldusega astus üles Eesti Elektritööstuse Liit.

5. november 2017 Tallinna halduskohus peatas 8. novembril toimuma pidanud enampakkumise.

8. november 2017 Eesti Energiat toetava avaldusega astus üles ka Eesti Looduskaitse Selts.

21. november 2017 Eesti Energia koos RMKga tegid ringkonnakohtule avalduse enampakkumise peatamise tühistamiseks.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

november 27th, 2017|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht