Kui arendaja keeldub ebaseaduslikult püstitatud tuulikuid ohutuks muutmast, on riik valmis ehitise osaliselt lammutama ja tekkinud kulud arendajalt sisse nõudma, ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak. Arendaja Oleg Sõnajalg loodab aga, et probleem laheneb uue valitsuse ametisse astumisega, kirjutab ERR Uudised.

Politsei- ja piirivalveamet pikendas Aidu tuulepargis viibimise keeldu 26. aprilli südaööni. Kajaku sõnul uuendati ka ettekirjutust, millega on tuulepargi arendajal, vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluval Eleon Green OÜ-l kohustus tagada ehitise ohutus, mis praktikas tähendab ka ehitise osalist demonteerimist.

“Arendaja on ise meedias väitnud, et küll on poldid lahti ja et on ka mingid lahtised osad, mis on ohtlikud. Seetõttu panime arendajale kohustuseks tagada ehitise ohutus,” sõnas Kajak.

Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg on aga “Aktuaalsele kaamerale” öelnud, et politsei järelevalve tingimustes pole võimalik mingeid töid teha ning et ohutuse tagamiseks ei piisa poltide kinnitamisest, vaid et tuleks tuulikule panna külge ka labad. Kajak sellega

“Ei, me ei näe sellist lahendust, et kinnitataks tuulikule labad. Oht kaitseväe radarile ja seiresüsteemile pole tulevikus realiseeruv, vaid häiringud on juba täna. Kui labad veel ühele tuulikule külge pannakse, oleks häiring väga tõsine. Meie hinnangul peaks siis tegema juba lammutusettekirjutuse.”

Ameti peadirektor andis mõista, et kui arendaja ei hakka ehitist ohutuks muutma, võtab töö ette riik ja kasseerib arendajalt hiljem sellega kaasnevad kulud.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik