Riigikohus võttis kolmapäeval menetlusse Hiiumaa tuulepargi vastaste kaebuse Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks, millega kehtestati Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering; möödunud aasta oktoobris jättis ringkonnakohus kaebuse rahuldamata.

Riigikohus võttis menetlusse tuulepargivastaste kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi möödunud aasta 30. oktoobri otsuse tühistamiseks, mis ei rahuldanud MTÜ Hiiu Tuul, Hiiumaa valla, Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonkaebuseid Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks.

Otsusega jäi jõusse möödunud aastane halduskohtu otsus, kus kohus märkis, et kaebajatel puudub välja toodud asjaolusid arvestades käesolevas asjas kaebeõigus.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu seisukohaga, et füüsilisest isikust kaebajatel puudub õigus vaidlustada planeeringut oma subjektiivsete õiguste kaitseks. Ringkonnakohus leidis, et halduskohus ei ole jätnud ühtegi kaebajate põhiväidet tähelepanuta, on esitanud nende suhtes oma seisukohad ja neid ka piisavalt põhjendanud.

Asjaolu, et kaebajad halduskohtu õiguslike hinnangutega ei nõustu, ei tähenda, et need oleksid valed, märkis kohus. Halduskohus ei tuvastanud asja lahendamiseks olulisi asjaolusid ebaõigesti või ebapiisavalt, ega kohaldanud ebaõigesti õigusnorme või rikkunud kohtumenetluse norme, mis saaks tuua kaasa kohtuotsuse tühistamise.

Kohtu teatel on planeering kooskõlas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ eesmärkidega ja selle eesmärk on tagada Hiiu maakonna mereala ruumilise arengu eesmärkide täitmine.

Hiiu maavanem otsustas 2015. aasta augustis kehtestada Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika”. Teemaplaneeringu kehtestanud korralduses on teemaplaneeringu peamise eesmärgina märgitud tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas.

Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab Hiiumaast loodest asuvatele meremadalikele ehitada Nelja Energia. Tuulikute kaugus rannast on vähemalt 12 kilomeetrit ning omavaheline kaugus on umbes 1 kilomeeter. Tuulikute nimivõimsus on 4 kuni 7 megavatti, masti kõrgus 100-105 meetrit ja rootori diameeter 130-164 meetrit.

Allikas: BNS

Foto: Avalik