Oleg ja Andres SõnajalgFoto: Ilmar Saabas

Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas, mis tähendab, et Aidu tuulepargi ehitusload on kehtivad ja selle arendajad, Oleg ja Andres Sõnajalg võivad ehitusega edasi minna.

Riigikohus teatas, et jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest.

Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

Aidu Tuulepark OÜ ehitusload on kehtivad

Protesti järgi ei olnud 2015. aastal antud ehituslubade aluseks olev ehitusprojekt kaitseministeeriumiga kooskõlastatud ning ehitusprojektis nimetatud tuulikud erinesid oluliselt sellest, millisena olid need toodud teemaplaneeringus.

Halduskohus jättis selle aasta 29. aprilli kohtumäärusega protesti läbi vaatamata. Justiitsministeerium esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, mille Tartu ringkonnakohus jättis selle aasta 26. juunil rahuldamata.

Halduskohus leidis 29. aprilli määruses, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise ettepaneku tegemise tähtaega (30 päeva) oluliselt.

SEOTUD LOOD:

Nagu riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest. Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Riigikohtu poolt menetlusloa mitteandmisel jõustub Tartu halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna halduskohtu menetluses ka teine kohtuasi, milles Sõnajalgadele kuuluv Eleon Green OÜ ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vaidlevad konkreetselt kahe sel kevadel jätkatud tuuliku ehitusega seonduvalt.

Saavad kogu tuulepargi ehitusega edasi liikuda

“Meil on väga hea meel, et me elame õigusriigis,” oli arendajate esmane emotsioon värske kohtuotsuse peale. Sõnajalgade kinnitusel ei tähenda tänane lahend ainult seda, et nad saavad ülejäänud 28 tuuliku ehitusega edasi minna, vaid kõigi 30 tuulikuga, sest TTJA kevadine ettekirjutus oli selle kohtulahendiga seotud.

“Kui see kohtulahend on jõustunud, siis ka TTJA ettekirjutused on lõppenud. Tänase päeva seisuga on kõik ettekirjutused ja kõik ehituskeelud Aidu tuulepargis lõppenud nii Eleon Green OÜ kui Aidu Tuulepark OÜ suhtes,” märkis Andres Sõnajalg, lisades, et nüüd on tuulepargile roheline tuli.

Ühtlasi ütlesid arendajad, et asuvad nüüd ka üle kahe aasta seisnud tuulepargi ehitusega seotud kahjusid kokku lööma. “Vastavalt seadusele peab selle hüvitama see, kes on selle kahju põhjustanud,” ütles Sõnajalg. Arendajate sõnul läheb kahjunõue nii justiitsministeeriumi kui TTJA vastu.

Kui arendajad rõõmustavad tänase riigikohtu otsuse üle ja peavad seda ikkagi sisuliselt otsuseks, ei ole samal seisukohal kaitseministeerium, kelle soovituse alusel Ida-Viru maavanem 2017. aastal üldse tuulepargi ehituse peatas.

Kuigi riigikohus ütles konkreetselt, et kuna nad justiitsministeeriumi kaebust menetlusse ei võta, jõustub sellega Tartu halduskohtu kevadine otsus, mille järgi on Lüganuse valla poolt Aidu Tuulepark OÜ-le väljastatud tuulikute ehitusload kehtivad, leiab kaitseministeerium ikka, et kohus ei võtnud sisulist seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas.

Kaitseministeeriumi kooskõlastust ikkagi ei ole

“Tänane riigikohtu määrus ei muutnud faktilist olustikku, mille kohaselt ei vasta Aidu tuuleparki juba püstitatud tuulegeneraatorid teemaplaneeringule, projekteerimistingimustele ega vasta ka 2015. aastal väljastatud ehituslubadele,” ütles Andres Sang kaitseministeeriumi pressiosakonnast.

Tema sõnul ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil jätkuvalt kaitseministeeriumi kooskõlastust. Samas, kui vaadata, mitu korda on Lüganuse vald erinevatele Sõnajalgadele kuuluvatele ettevõtetele tuulepargi ehituseks ehituslubasid väljastanud või pikendanud, ei ole selle kooskõlastuse puudumine seni olnud takistuseks.

TTJA, kes peatas kevadel Sõnajalgade ettevõtte Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara OÜ) kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, tõdes, et ametil tuleb nüüd värske kohtulahendi valguses oma ehitustegevust keelav ettekirjutus ümber hinnata.

Küll aga toonitas ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe, et sellest hoolimata ei vasta need kaks tuulikut endiselt ehituslubadele ja on vastuolus teemaplaneeringuga. “Tuulik 4 ja Tuulik 5 kinnistutel paiknevad tuulikud on ohuks riigijulgeolekule ja nende osas jääb ehituskeeld kuni lammutusküsimuse otsustamiseni,” märkis TTJA esindaja.

Eelmisel nädalal peetud pressikonverentsil ütlesid aga Sõnajalad, et kui TTJA peakski väljastama nende kahe tuuliku suhtes lammutamiskorralduse, siis lähevad nad selle vastu kohtusse. Samal ajal aga jätkuks juba ülejäänud 28 tuuliku ehitus.

Ida-Virumaal Lüganuse valda plaanitava Aidu tuulepargi hinnanguline maksumus jääb 160-165 miljoni euro vahele. Seniseid kahjusid on Eleoni tuulikutehnoloogia ja Aidu tuulepargi arendajad ise hinnanud 60-90 miljoni vahele.

Allikas: Delfi

Foto. Avalik