Andres Sõnajalg vasakul, Oleg Sõnajalg paremal (Foto: Tiina Kõrtsini)

Riigikohus otsustas 30. oktoobril rahuldada osaliselt Aidu Tuulepark OÜ määruskaebuse, millega tühistatakse ringkonnakohtu ja halduskohtu määrused, mis puudutasid väidetavat ebaseaduslikku ehitustegevust ja sellest johtuvaid trahviotsuseid. Asi saadeti edasiseks arutamiseks tagasi halduskohtusse.

Riigikohtu kolleegiumi hinnangul on madalama astme kohtud teinud tõendite hindamisel olulise menetlusvea, mis võib olla kaasa toonud materiaalõiguse ebaõige kohaldamise. Nimelt pole kohtud arvestanud Ösel Consulting OÜ eksperdi arvamusega, mis selgitab, et objektil käib killustiku ladustamine, mitte ehitustegevus.

Nimetatud dokumendis on kirjeldatud, et killustiku ladustamine toimub horisontaalkihtidena põhimõttel, et alumine kiht tasandatakse ja tihendatakse kuni 3 m paksuste kihtidena selliselt, et raskeveokid suudaksid sellele järgmise kihi koormaid vedada. Killustiku nõlva kaldenurk on selline, millest järsema kalde puhul tekib killustiku iseeneslik varisemine. Seevastu vundamendi aluspadja rajamiseks on vaja kohale veetud killustik ümber paigaldada ja tihendada 500 mm kihtide kaupa selliselt, et oleks tagatud ehitusnormide kohane aluspinna minimaalne püsivus.

Kõrgeim kohtuaste leidis, et killustikukuhja sobivust tuuliku püstitamise aluseks ei saa hinnata üksnes fotode põhjal tehtud välise vaatluse teel, nagu on seda teinud madalamad kohtuasted, vaid vajadusel tuleb kaasata ekspert. Seetõttu tühistati trahviotsused ja saadeti asi arutamiseks halduskohtusse tagasi.

Aidu Tuuleparki plaanitakse kolmekümne kodumaise tehnoloogiaga Eleon tuuliku püstitamist.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik

oktoober 30th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht