Oleg (punase lipsuga) ja Andres Sõnajalg Eleon Greenist andsid juunikuus pressikonverentsi seoses tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile vastuse andmisega. Foto: LIIS TREIMANN

Riigi taotlus tunnistada kehtetuks vendade Sõnajalgade Aidu tuulepargile antud ehitusload olid lootusetult hilja esitatud ning arendaja ehitusload on praeguse seisuga kehtivad.

Andres Sõnajalg ütles riigikohtu otsuse peale, et tal on hea meel tõdeda, et me elame ikkagi õigusriigis. Järgmise sammuna asuvad arendajad nüüd tekkinud kahjusid kokku arvutama. “Kindlasti esitame riigi vastu nõude.”

Küsimusele, kui suurest kahjunõudest jutt käib, vastas Andres Sõnajalg, et tegemist on märkimisväärse numbriga, selle suurust täpsustamata. “Andke natuke aega. See võtab pisut kokkulugemist. Lõpuks oli ju kaheks ja pooleks aastaks peatatud 160 miljoni eurone leping,” ütles ta.

Sõnajalg tõdes, et teoreetiliselt on neil alates tänasest ehitusload tagasi, kuid kohe kraanadele häält sisse ei panda. “See on nii suur projekt, et selle taaskäivitamine võtab aega. Kõigepealt tuleb hüvitada kahjud, mis on tekitatud,” lisas ta.

Kuidas kaitseministeeriumi kommenteerib tänast riigikohtu otsust ning võimalikku kahjunõuet?

Riigikohtu määrus ei muutnud faktilist olustikku, mille kohaselt ei vasta Aidu tuuleparki juba püstitatud tuulegeneraatorid teemaplaneeringule, projekteerimistingimustele ega vasta ka 2015. aastal väljastatud ehituslubadele. Jätkuvalt ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil Kaitseministeeriumi kooskõlastust.

Täna avaldatud Riigikohtu määrus ei olnud sisuline lahend, kohus ei võtnud sisulist seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas.

Andres Sang

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja

Kui kaua võib ehituslubade vaidlustamisega viivitada?

Eesti riik ja vendade Sõnajalgade tuulepargiarenduse vahel on vaidlus juba aastaid. Alguses maavanem ja praegu justiitsministeerium on protestinud, et Sõnajalgadele antud ehitusload tuleks tühistada, sest need erinevad teemaplaneeringu omast ning on kaitseministeeriumiga kooskõlastamata.

Kuid halduskohus, ringkonnakohus ja nüüd ka riigikohus on jätnud selle protesti menetlemata, sest kaebus oli kaheaastase viivitusega, sellal kui seaduse järgi on selleks aega 30 päeva. Nagu riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest.

Kuna riigikohus justiitsministeeriumi kaebust menetlusse ei võtnud, siis jõustus Tartu halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks, teatas riigikohus.

Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Sellist otsust ootasid arendajad juba suvest saadik. Sõnajalgade hinnangul oleks ka absurdne olukord see, kui vaidlustamise aeg oleks arbitraarne mitte 30 päeva alates lubade väljastamisest. “Muidu ei ole võimalik üldse midagi siin riigis ehitada,” ütlesid nad juunis korraldatud pressiüritusel.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna halduskohtu menetluses ka teine kohtuasi, milles vaidlevad vendade Sõnajalgade Eleon Green OÜ ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kahe parki juba ehitatud tuuliku üle. Kuid Sõnajalgade hinnangul ei sega see neil alustamast ülejäänud tuulikute ehitamisega.

Loe edasi siit

Allikas Äripäev

Foto: Avalik