Postimees vahendab sel nädalal toimunud kohtuvaidlust Jõhvis, kus ühel pool on vennad Sõnajalad oma Aidu tuulepargiga ning teisel pool riik ministeeriumide ja kunagise maavalitsusega.

Uued Uudised ei võta selles tülis mingit omapoolset seisukohta, küll aga jagab portaal Postimehe üllatust, mille aluseks on moment: “Aidu Tuulepark OÜ tunnistajate mitteärakuulamist taotles justiitsministeerium eilsel istungil põhjendusega, et tegemist on vaenulike tunnistajatega.”

 “Justiits- ja kaitseministeeriumi advokaadid põhjendasid Sõnajalgade tunnistajate mitteärakuulamist sellega, et tunnistajate ärakuulamist puudutavad taotlused on sisu poolest alusetud ja põhjendamata. Ka ütlevad nad Andres Sõnajala osas, et teatud reservatsioonidega oleks tegemist nn vaenuliku ja asja lahendist huvitatud tunnistaja ülekuulamisega. Ühtlasi märgivad nad ka, miks maavanem on tunnistajana põhjendatud: “Andres Sõnajalg’i positsioon ei ole kuidagi võrreldav endise maavanema ega tema asetäitjaga,”” seisab Postimehe 15. märtsi loos “Riik veeretas ettevõtjate teele ennekuulmatu takistuse”.

Leht kirjutab oma tänases lisaloos “Riik tõmbaski ettevõtjatele koti pähe: “Kõik neli tundi istusin ukse taga” järgmist: “Kohtunik otsustas pärast kolme justiitsministeeriumi poolse tunnistaja ärakuulamist, et ettevõtte tunnistajaid ära kuulata ei ole vaja.” Ehk siis paika läks ka kohtuniku positsioon.

Hoolimata sellest, kellel on antud küsimuses juriidiline õigus, peab nentima, et vähemalt ülevaatlikult asjale vaadates tegeleb riik järjekordse justiitsmõrvaga, kus võim otsustab, kas tunnistaja tohib rääkida või mitte. EKRE on varemgi juhtinud tähelepanu Eesti uurimis- ja kohtusüsteemi kallutatusele. Järjekordne juhtum näib seda kinnitavat.

Nii märgistavad ministeeriumi advokaadid neile sobimatud tunnistajaid vaenulikeks ega usu vist seetõttu ka ise kohtusüsteemi pädevusse, eeldades järelikult, et vaenulik tunnistaja võib talaariga ametnikku siiski “vales suunas” mõjutada. Lisaks lahterdatakse tunnistajad usaldatavuse järgi kastidesse: endine maavanem on kõrgemast klassist, tüütu ärimees madalamast.

Sõnajalad ise on olukorda kirjeldanud sõnadega “ärategemine, arrogantsus, jokitamine ja trikitamine – see on kõrgem pilotaaž”.

Ja lõpetuseks: kaitseministeeriumist öeldi Postimehele, et kuna tegemist on veel käimasoleva kohtumenetlusega, siis ei ole neil võimalik ei juhtumit ennast ega selle käigus esitatud argumente kommenteerida. Täpselt sama vastuse andis ka justiitsministeeriumi pressiosakond.

Neli Eesti eurosaadikut hääletasid hiljuti Poola ristilöömise poolt, keda süüdistatakse ebademokraatlikus kohtureformis. Siit tekib paratamatult mõte: kas Poola pole just sellisele justiitsmõrvarlikule kohtusüsteemile saba peale astunud?

Allikas: Uueduudised.ee 

Foto: Avalik