Vasakult: Martin Helme ja Jüri RatasFoto: Madis Veltman

Riigikogu infotunnis küsiti peaminister Jüri Rataselt, kuidas saavad tema valitsuse ministrid ajada nii vastukäivat juttu nagu eelmisel nädalal juhtus seoses Martin Helme poolevõtmisega Sõnajalgade ja riigiasutuste vahelises vaidluses. Ratas kaitses Helmet, väites, et kõigi huvides on olukorrale kiire lahendus leida.

„Eelmisel nädalal saime meedia vahendusel teada, et teie valitsuse rahandusminister on tuuleparkide arendajate ja kaitseministeeriumi n-ö vastasseisus valinud poole,” märkis peaministrile küsimust esitades opositsioonisaadik Madis Milling (Reformierakond). Ta lisas, et arendajatega mitmeid kordi kohtunud Helme on öelnud ka, et ministeeriumi ametnikud kiusavad ettevõtjaid.

„Eelnimetatud kohtumised tekitasid hämmeldust ka teie valitsuse majandus- ja taristuminister Taavi Aasas, kes sõnas, et sellised kohtumised on kummalised, kuna tuuleparkidega probleemidega tegelev tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet allub temale,” kirjeldas Milling. Ka tõi ta välja, kuidas kaitseminister Jüri Luik ütles, et Sõnajalad võiks hakata seadust täitma ja rahandusministeeriumil pole pädevust võtta seisukohti tuulikute ohu suhtes Eesti riigikaitsele.

„Minu küsimus, härra peaminister: kas teie valitsusel puudub ühtne seisukoht selles olulises küsimuses, mis puudutab nii Eesti julgeolekut kui ka NATO eelhoiatussüsteemi?” uuris opositsioonisaadik.

Ratase hinnangul pole Helme TTJA töösse sekkunud

Ratas alustas oma vastust ülevaatega eelmise nädala NATO tippkohtumisest. „NATO-s on selle valitsuse seisukoht ühtne. Ma ei näe küll siin mingeid erinevaid arenguid NATO tuleviku osas, seda sain ma ka kinnitada eelmisel nädalal, kui me osalesime koos välis- ja kaitseministriga Londonis, kus toimus NATO tippkohtumine, mis oli pühendatud 70. aastapäevale,” rääkis peaminister, laskudes pikka kirjeldusse, kuidas NATO on ühtsem ja tugevam kui ei kunagi varem.

„Nüüd te ütlete, et rahandusminister on poole valinud. Ma ei tea, mina olen ka väga paljudel nõupidamistel osalenud koos rahandusministriga ja teiste valitsusliikmetega. Minu jaoks on olnud see poolevalik see, et sellest tupikseisust tuleb välja tulla ja tulebki välja tulla,” lausus Ratas seejärel.

Ka ütles ta, et ei saa aru sellest suhtumisest, kus ühegi osapoolega kohtuda ei tohi. „Mina seda küll patuks ei pane, kui kohtutakse ettevõtjatega, kohtutakse kaitseministeeriumiga, kohtutakse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga. Need on kõik ju asjasse puutuvad osapooled ja lahendus tuleb siin leida. Ja lahendust on tegelikult vaja kiiresti leida, igal juhul,” kordas Ratas.

„Nii et ma ütleks vastupidi: kui me ei tegeleks sellega, siis oleks väga õige see konstruktiivne kriitika valitsuse suunal, et miks te ei tegele nii olulise probleemiga. Täna sellega minu meelest tegeletakse,” leidis peaminister. Ka märkis ta, et mis puudutab Millingi viidet sellele nagu oleks rahandusminister sekkunud teiste ministri haldusalasse, siis ta on veendunud, et seda pole Martin Helme teinud.

„Kui see suur uudis oli Postimehes, mina helistasin samal või järgmisel päeval selle ameti juhile (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhile Kaur Kajakile – S. L.) ja küsisin, kas on kuidagi sekkutud. Ta ütles, et ei ole. See oli tema vastus, et ei ole sekkutud. On olnud erinevad nägemused selle menetluse tulemusest, aga sekkutud kuidagi ei ole. Ja ma arvan, et see ütlebki kõik ära,” lausus Ratas.

Mäletatavasti toimis Ratas sarnaselt ka siis, kui kevadel lahvatas meediaskandaal napilt üle ühe päeva ametis olla jõudnud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku ümber, kui meedia avaldas lood koduvägivalla kohta Kuusiku peres. Ka siis helistati Kuusiku abikaasale, et saada kinnitust, et midagi sellist nagu meedias väideti pole toimunud.

Helme nõunik osales ärimeeste pressikonverentsil

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees mitmetele allikatele tuginedes, kuidas Aidu tuuleparki rajavad tuuleärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg on kevadest peale korduvalt kohtunud rahandusminister Martin Helmega, et see aitaks lahendada vastuseisu riigiga, mis on ärimeestel viimastel aastatel tekkinud kaitseministeeriumi ja TTJA-ga seoses mittenõuete kohase ehitustegevusega Aidu tuulepargis.

Reedel korraldasid Sõnajalad koos mitme teise tuulepargi arendajaga pressikonverentsi, kus oli ebaharilikult kohal ka Martin Helme nõunik Kersti Kracht, kes andis omalt poolt suure panuse sellesse, et üritus kujunes lõpuks ametnike ja ajakirjanike laussüüdistamiseks.

Kracht põhjendas oma kohalolu seal sellega, et lõpuks ometi on ettevõtjatele EKRE valitsusse saamisega hakanud valgus tunneli lõpus paistma ja tema midagi taunismisväärset riigi vastu hiigelkahjunõude esitanud ärimeeste pressikonverentsil osalemises ei näinud.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik