Aidu tuulepark

Kohtu abil Aidu tuulepargis politsei viibimiskeelu peatamise saavutanud tuuleparki arendava OÜ Eleon Greeni teatel on politsei viinud tuulepargist ära jälgimiskaamerad.

Tartu halduskohus otsustas juuli lõpus võtta menetlusse Aidu tuuleparki arendava OÜ Eleon Greeni kaebuse politsei- ja piirivalveameti kehtestatud viibimiskeelu kohta ja peatas esialgse õiguskaitse korras kohe ka viibimiskeelu kehtivuse. Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on selline sõnum kohtumajast järjekordne tõestus sellest, kuidas teatud ametnikud üritavad vahendeid valimata ja avalikkust eksitades takistada tuulepargi arendust.

Kui varasemalt oli politsei juuni alguseks väga suurte kulude tõttu Aidu tuulepargist lahkunud ning asendanud kohalviibimise jälgimiskaameratega, viidi need pärast Tartu halduskohtu määruse väljakuulutamist minema. „Politsei viis samal õhtul, kui saabus kohtumäärus kaamerad ja piirdeaiad minema, korraldas ühe suurema kolimise. Ja teatasid, et on määruse täitnud,“ rääkis Eleon Greeni juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik