Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhi Jevgeni Ossinovski sõnul ei tähendaks täielik taastuvenergiale üleminek põlevkivikaevanduste sulgemist ega põlevkiviõlitehaste seiskamist.

«Ida-Virumaal peame rääkima ka põlevkivist. Teaduslikus arutelus on üleskutse lõpetada Eestis põlevkivi kaevandamine täiesti arusaadav seisukoht,» ütles Ossinovski pühapäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud sotsiaaldemokraatide üldkogul.

Sellegipoolest lisas ta, et on kahtlemata oluline, et Eesti läheks lähema kümnendi jooksul täielikult üle taastuvenergiale nii elektri- kui soojatootmises. See on ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna lubadus oma ambitsioonikas keskkonnaprogrammis.

«Samas olen pidanud kutsuma oma kolleege korduvalt mõistmisele, et see ei saa tähendada põlevkivikaevanduste sulgemist ja põlevkiviõlitehaste seiskamist. Lihtsal põhjusel, et see on kümnete tuhandete inimeste jaoks siin piirkonnas ainsaks viisiks oma töö eest väärikat palka saada. Ka neis peredes tulevad jõulud, sõltumata sellest, mis kuupäeval nad neid tähistavad. Ka neis peredes mõeldakse sellele, kuidas oma laste jõulusoove täita,» ütles Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna keskkonnaprogrammis seatakse sihiks tagada 2030. aastaks Eesti energiatarbimine taastuvate energiaallikatega.

Erakonna keskkonnaprogrammis on kirjas: «võtame eesmärgiks aastaks 2030 toota taastuvatest allikatest energiat vähemalt mahus, mis vajalik siseriiklikuks tarbimiseks.»

«Roheline poliitika ei ole lööklause, sotsiaaldemokraatide meelest on tegemist absoluutse hädavajadusega,» selgitas sotsist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist oktoobris.

«Kliimakatastroofi vältimiseks on täna käimas rohetehnoloogiate revolutsioon, mis oma ulatuselt ja mõjult on sarnane esimese tööstusrevolutsiooniga, ent oma kiiruses võrreldav digitaalse revolutsiooniga,» ütles Tammist. Ta selgitas, et riiklik poliitika peab siin olema veduri rollis ning ettevõtjate innovatsioon seda toetama.

Kliimamuutustega toimetulek nõuab tegelemist kõigi oluliste valdkondadega: energia, säästev transport, jäätmemajandus ning Eesti loodusvarade säästev majandamine, märgitakse sotside keskkonnaprogrammis.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

detsember 18th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht