Paar nädalat tagasi tuli uudis, et Oleg ja Andres Sõnajalg noppisid Tartu halduskohtus olulise võidu, kui kohus tunnistas nende Aidu tuulepargi ehitusload taas kehtivaks. Vendade õnn jäi aga üürikeseks, sest riik kaebas otsuse edasi.

Aprilli lõpus jättis halduskohus läbi vaatamata 2017. aastal esitatud Ida-Viru maavanema protesti, millega viimane nõudis kaitseministeeriumi mahitusel, et Sõnajalgade ehitusluba Aidus muutuks kehtetuks.

Kohtu otsus tähendas läbimurret: aastaid kehtinud esialgse õiguskaitse keeld kukkus ära ja vendadele tekkis esimene lootuskiir, et nad saavad Eesti suurima tuulepargi ehitusega Aidus edasi minna.

Täna ütles aga justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik, et nad taotlevad halduskohtu määruse tühistamist. See tähendab, et viimase aja üks väljapaistvam vägikaikavedu riigi ja eraettevõtja vahel jätkub.

Maavanem jäi hiljaks

Aprilli lõpus ütles kohus, et nad isegi ei vaadanud maavanema protesti. Nimelt näeb seadus näeb ette, et pärast ehituslubade andmist on maavalitsusel aega sekkuda 30 päeva. Ida-Viru maavanem jäi aga lootusetult hiljaks, kuna esitas omapoolse protesti enam kui pool aastat hiljem. Seega oligi otsus sündinud.

Tuulik vastas sellele täna, et varasemalt oli halduskohus aasta eest teinud hoopis teistsuguse otsuse, leides, et maavanem ei ole rikkunud ettepaneku tegemise tähtaega ja protest tuleb läbi vaadata. Seetõttu saadavad nad protesti tagasi Tartu halduskohtule, et viimane seda sisuliselt hindaks.

Pikk ja segane vaidlus

Keerulise vaidluse taustaks olgu öeldud niipalju, et Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte Kindel Vara OÜ sai load 32 elektrituuliku püstitamiseks juba 2013. aasta veebruaris. Loa andis Maidla vallavalitsus. Kaks aastat hiljem otsustas Lüganuse vald (Maidla liitus 2013. aastal Püssi linna ja Lüganuse vallaga-toim) ehituslube veelgi pikendada.

Läks paar aastat veel mööda ja 2017. aasta veebruaris sekkus ehitusse juba kaitseministeerium. Nad palusid Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehituslubadega on mingi jama ja nendega pole seda kooskõlastatud.

Seepeale tegigi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallale ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse. Alates sellest ajast pole Sõnajalad Aidus rahulikult ehitada saanud.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik